Laten we een tweede uitzettingspoging naar Somalië beletten op 17/07/2019 : uitzetting belet.

Update 21/07/2019: Meneer is teruggekomen  op 19/07/2019 en is voor het ogenblik geisoleerd (cachot) in het gesloten centrum 127 bis. Hij werd mishandeld door zijn escorte en de passagiers in Istambul van de vlucht Turkish Airlines naar Djibouti hebben zich verzet tegen zijn uitzetting. Hij is met zijn escorte teruggevlogen naar Brussel. Verdere infos volgen……Zij hebben hem een nieuwe uitzetting beloofd! Blijf Alert!

………………………………………………………………………………………………………….

Mobilisatie op 17/07/2019 om 13u20 om met de passagiers op de luchthaven te praten en hen te vragen contact op te nemen met de vluchtcommandant om de politie te bevelen deze uitzetting op te schorten.

VLUCHT 17/07/2019 Turkish Airlines TK 1944 naar Istambul 15h20…..

Mr. A komt uit Somalie. Hij kwam in 2015 in België aan. Hij was 17 jaar oud, woonde op straat en had al ernstige posttraumatische stress, gecertificeerd door een psychiater. Hij diende in 2015 en 2017 een asielaanvraag in, die werd afgewezen.CGVS en de RVV (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) hadden de geloofwaardigheid van zijn verhaal in twijfel getrokken;

Hij werd gearresteerd en op 16/02/2019 en in een gesloten centrum geplaatst.
Hij maakte twee nieuwe asielaanvragen vanuit het detentiecentrum, waarvan één om medische redenen,die hem werden geweigerd.Mogadishu wordt door CGVS en RVV (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) als veilige stad beschouwd.
Hij heeft de afgelopen 5 maanden alle tegenslagen geleden waaraan iedereen in de gesloten centra is blootgesteld. Vreemdelingendienst bleef hem bestoken, ondanks zijn zeer zorgwekkende fysieke en psychische toestand. Zijn verzoeken om vrijlatingen, ingediend door zijn opeenvolgende advocaten, werden door de rechter afgewezen.

Mr. A heeft niemand meer in Somalië. Zijn vader werd in 2013 vermoord in Somalië, zijn broer is een erkend vluchteling in Duitsland en zijn moeder woont in een vluchtelingenkamp buiten Somalië.

Hij heeft een eerste uitzettingspoging ondergaan op 01/04/2019 die hij weigerde. Een tweede poging tot uitzetting was gepland op 25/06/2019, die op het laatste moment werd geannuleerd omdat, volgens de Dienst Vreemdelingenzaken, een lid van zijn escorte ziek was.

Op 12/07/2019 werd een bevel tot opsluiting verlengd om de mogelijkheid te hebben hem opnieuw op een vliegtuig te zetten.

Vreemdelingen dienst zal opnieuw proberen hem op 17/07/2019 met een Europese pas onder dwang uit te zetten. Mr. A zal niet de fysieke mogelijkheid hebben (“Hij is zo dik als een garnaal” zegt zijn gastheer) om zich tegen deze uitwijzing te verzetten. Hij zal worden geboeid door federale politieagenten en aan boord worden vastgehouden door een escorte.

Hij vraagt ons om de passagiers te informeren over zijn aanwezigheid in het vliegtuig en zich te richten tot het personeel en de vluchtcommandant, de enige autoriteit die uiteindelijk kan beslissen om hem al dan niet uit te zetten op zijn vlucht.Uitleg hier http://www.gettingthevoiceout.org/hoe-een-uitzetting-beletten/

Mobilisatie op 17/07/2019 om 13u20 om met de passagiers op de luchthaven te praten en hen te vragen contact op te nemen met de vluchtcommandant om de politie te bevelen deze uitzetting op te schorten.

VLUCHT 17/07/2019 Turkish Airlines TK 1944 naar Istambul 15h20…..

EN schrijven , bellen, mailen , faxen naar de verantwoodelijken van deze uitzetting:
Turkish Airlines
+32 2 620 08 49
+32 2 720 34 68
+32 2 753 26 75
bru.airport@thy.com
bru.sales@thy.com
Page Facebook: https://www.facebook.com/turkishairlines/?brand_redir=405541409459785
Twitter: https://twitter.com/TurkishAirlines

EN

Maggie Deblock
info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
02 528 69 00
https://twitter.com/Maggie_DeBlock
https://www.instagram.com/maggiedeblock/

Meneer Roosemont, Vreemdelingendienst
Bur_Presse@dofi.fgov.be T02 793 80 31 – 02 79380 30 (FR), Fax
02 274 66 40

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.