Maneuvreringen van DVZ: update 21/10/2018 en getuigenis

TER HERINNERING aan de bezoekers van de gesloten centra en getuigenis hier onder:

Als een sans-papiers of een vluchteling(e) zoek is of gearresteerd tijdens één van de vele razzia’s, duurt het 24 tot 48 uur om bekend te raken of de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de persoon zal vrijlaten of naar een gesloten centrum zal sturen.
Tegenwoordig wordt de meerderheid van de aangehouden vluchtelingen meegenomen naar het afhandelcentrum van de federale politie in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel. Wettelijk gezien heeft DVZ 24 u. en bij uitzondering 48 u. tijd om te beslissen of wie aangehouden is, al dan niet wordt vrijgelaten of naar één van de gesloten centra wordt gestuurd.

Wij stellen vast dat deze termijn regelmatig wordt overschreden en dat de detentie omstandigheden ronduit erbarmelijk zijn. Het is ontzettend moeilijk voor ons om te weten te komen of de persoon aangehouden is of nog in afwachting is van de beslissing van aanhouding of vrijlating.

Beroep kan aangetekend worden binnen de vijf dagen volgend op de dag van de officiele opsluitingsdag, maar slechts heel zelden lukt het wie aangehouden is om zijn/haar gastfamilie te verwittigen. Kortom, voor wie opgesloten blijft in het gesloten centrum 127bis, is het zeer moeilijk te begrijpen of hij/zij werkelijk is aangehouden of nog in afwachting is van de beslissing. Bovendien vertellen sommige maatschappelijk werkers de gasten dat ze slechts na vier werkdagen recht hebben op een advocaat (sic).

Deze onwettige manier van handelen zorgt ervoor dat beroep aantekenen binnen de wettelijke termijn bijzonder moeilijk is, wat duidelijk het beoogde doel is van DVZ!
We vragen aan de gastfamilies om bijzonder waakzaam te zijn en goed te proberen achterhalen in welke situatie zijn/haar gast(e) zich precies bevindt. Indien ze effectief in een gesloten centrum worden geplaatst moeten ze persoonlijk in het bezit zijn van een opsuitingsbevel of een Bevel het Grondgebied te Verlaten (BGV). (In het Frans: een OQT – Ordre de Quitter le Territoire) . De aard van dit document is ook uiterst belangrijk voor het vervolg van de procedures. Probeer de maatschappelijk werker in te schakelen om dit document per fax of per mail in jouw bezit te krijgen – of beter: zeg aan je gast dat hij zelf de maatschappelijk werker vraagt om jou het document door te sturen. Wie op bezoek gaat kan het document ook meenemen.

En dit alles binnen een termijn van vijf dagen !!!!!

Stuur al de informatie die je verkregen hebt naar gettingthevoiceout@riseup.net die het zal doorgeven aan de verantwoordelijken binnen het Platform en aan de advocaten.
De basisgegevens die we telkens nodig hebben, vind je in onderstaande link:
http://www.gettingthevoiceout.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/inlichtingen-nodig.pdf
Veel goede moed!
En laten we niemand achterlaten – vraag aan je gast om jou een seintje te geven indien hij/zij weet heeft van iemand die opgesloten zit zonder gastfamilie.

Voor de referenten gesloten centrum van het burgerplatform en gettingthevoiceout/CRER

Getuigenis van een gastvrouw
“Ik bevestig hierbij dat de persoon die we volgen vandaag is vrijgelaten.

Zijn verhaal (van hem en een vriend) in een paar woorden:

– gearresteerd met 9 andere mensen in Zeebrugge op woensdag 17 oktober
– 2 dagen in een cel in Zeebrugge (met 19 personen en slechts 9 bedden)
– naar een centrum gebracht (127bis Waarschijnlijk, niet duidelijk ) op vrijdag 19 oktober
– Het is van daar dat hij snel zijn gastheren kon bellen voordat hij zijn persoonlijke bezittingen moest inleveren.
– in het centrum: bedreigd met het indienen van een asielaanvraag, anders wordt hij teruggestuurd naar Italië (waar zijn vingerafdrukken zijn genomen)

– vrijgelaten op maandag 22 oktober (bijna 5 dagen later) met een tas met zijn persoonlijke bezittingen, een bevel om het grondgebied te verlaten, en de volgende mondelinge informatie: “u wordt vrijgelaten omdat het de eerste keer was, maar de volgende keer, als we u vatten, zult u moeten kiezen tussen het aanvragen van aslyum of 8 maanden van bewaring….”.

Nota’s : heel wat afwijkingen op zijn bevel om het grondgebied te verlaten.

De aangegeven geboortedatum is 01/01/1900: foutief.
zijn naam is niet correct gespeld, er is hem zelfs niet eens gevraagd om hem te spellen of te controleren.
een alias wordt hem gegeven op zijn bevel het grondgebied te verlaten: deze naam is hem onbekend, met de Erytreïsche nationaliteit, hoewel hij Soedanese is”

Algemene inlichtingen: http://www.gettingthevoiceout.org/informatie-aan-de-gastherenvriendenfamilies-in-geval-van-een-verdwijning-van-een-migrantsans-papiers/

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.