Manneken Pis achter slot en grendel.

francken

manneken1-150

VIDEO

PERSBERICHT
Voor onmiddelijke verschijning, Brussel, 28 december 2016

Vandaag, woensdag 28 december, zet het anonieme collectief Manneken Pis achter slot en grendel. Via deze symbolische actie wilt het collectief het asielbeleid van onze regering aanklagen.

Manneken Pis werd niet zomaar gekozen. Naast zijn functie als symbolisch embleem van België, stelt het standbeeld ook een kind voor. Met dit in het achterhoofd wilt het collectief de recente politieke nota van onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de Heer Theo Francken, aankaarten en aanklagen.

In deze politieke nota, die de toekomst van ons migratiebeleid schetst, acht de Heer Franken het nodig om de capaciteit van de gesloten centra te vergroten. Zodoende zouden families die worden vergezeld met minderjarigen er eveneens in kunnen worden ondergebracht. Omwille van deze maatregel werd België echter reeds in 2008 geschorst door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wij achten het moreel onaanvaardbaar om mensen op te sluiten omwille van administratieve onregelmatigheden, eens te meer wanneer het om minderjarigen gaat. Het ontnemen van iemands vrijheid enkel en alleen vanwege het gebrek aan geldige papieren is volgens ons onaannemelijk.

Anderzijds weerspiegelt deze politieke nota het discriminatorisch asiel- en migratiebeleid van onze overheid. Sinds enkele jaren zijn we getuige van een diepgaande regressie van de fundamentele rechten van de mens en meer recentelijk ook van een campagne die de migranten zowel stigmatiseert als uitsluit. Daarenboven, de reactie van onze autoriteiten bij aanklaging door het Brussels Hof van Beroep lijkt ons zeer zorgwekkend.

We betreuren deze vernederende, beschamende, wrede alsook politiek ten zeerste, die eveneens onze geschiedenis ontkent.

Ce contenu a été publié dans Externe bijdragen, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.