Migratie op doorreis: Een overzicht en nieuws 28/05/2019

Migratie op dooreis: Een overzicht en nieuws 28/05/2019

Sinds 1 jaar verzamelen we de oproepen van gastheren/vrouwen over de arrestatie en opsluiting van hun/onze gasten in gesloten centra.

Een jaaroverzicht: (gedeeltelijke) gegevens op basis van data verzameld via gastgezinnen en advocaten

In 1 jaar tijd werden ruim 1.000 migranten op doorreis opgesloten. Hun detentieperiode varieert van 5 dagen tot soms 5-6 maanden. Sommige werden reeds meerdere malen opgesloten (tot 6 keer).

De overgrote meerderheid daarvan valt onder de Overeenkomst van Dublin. Na 2 maanden opsluiting werden tussen de 150 tot 200 van de 1000 personen het land uitgezet naar hun ‘Dublinland’.

Zeven personen werden vrijwillig (2) of geforceerd (5) teruggestuurd naar hun land van herkomst: Ethiopië, Soedan, Egypte.

Aan drie personen werd asiel of subsidiaire bescherming in het centrum verleend

Een tiental van hen werden overgebracht naar een open centrum voor de verdere behandeling van hun asielaanvraag.

Meer dan 700 werden vrijgelaten met een bevel om het grondgebied te verlaten (OQT), voornamelijk dankzij de tussenkomst van advocaten.

Hier bij te voegen “les sans papiers” die thuis of op de openbare weg werden gearresteerd, asielzoekers die bij aankomst op de luchthaven werden gearresteerd, mensen die hier een tijdje willen blijven, maar die op de luchthaven werden gearresteerd en werden afgewezen omdat hun visa “niet reglementair” was (hier is een recente getuigenis http://www.gettingthevoiceout.org/de-gruwel-van-de-gesloten-centra-audiogetuigenis-vanuit-het-gesloten-centrum-caricole-03052019/, gedetineerden die onderworpen zijn aan een dubbele straf en die,nadat ze hun straf hebben uitgezeten, van de gevangenis naar een gesloten centrum worden gebracht ter voorbereiding van hun uitzetting.

Opgesloten slachtoffers, een aanzienlijk budget, een enorme psychologische schade…. . Een beleid dat gericht is op het criminaliseren van diegenen die primair slachtoffer zijn. Kortom, een beleid dat kostbaar is zowel vanuit een menselijk als financieel opzicht, een beleid dat geen problemen oplost en geen effectieve of humane oplossingen biedt!

Nieuws 28/05/2019 :

– Een blijvende jacht naar personen op de vlucht in stations, kampen, parkeerplaatsen, gevolgd door arrestaties en opsluiting voor een aantal van hen.

– We horen regelmatig getuigenissen van ernstig geweld in gesloten centra: mishandelingen, isolatie, racistische verbale ruzies, overplaatsing van centrum naar centrum, etc. Opgesloten slachtoffers, die anoniem willen blijven, vertellen ons over echte martelingen.

-Ook worden er regelmatig pogingen tot zelfmoord bij ons gemeld.

-Sommigen verkeren in zeer slechte lichamelijke of psychische toestand en worden soms weken/maanden in de centra vastgehouden. Vaak worden ze op onbegrijpelijke wijze vervolgd (isoleercel, transfer, …) alsof ze gestraft moeten worden voor hun kwetsbaarheid.

De criminalisering van vluchtelingen heeft ook een nieuwe richting genomen: onder de naam “Opsporing van criminele netwerken van mensenhandel” hebben de afgelopen maanden gerichte razzia’s plaatsgevonden en tientallen vluchtelingen die verdacht worden van mensenhandel, zitten maandenlang gevangen in onze gevangenissen in afwachting van hun proces. Laatste veroordeling: 10 maanden gevangenisstraf voor 4 illegale inbraken in de haven van Zeebrugge. Na de gevangenis werd hij overgeplaatst naar een gesloten centrum en koos hij voor een vrijwillige terugkeer naar Italië.

TEGEN de gesloten centra

VOOR Bewegings- en vestigingsvrijheid voor iedereen

Gettingthevoiceout en de referenten van de gesloten centra van het burgerplatform

PS: Schriftelijke of audio getuigenissen zijn steed welcom!

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, migrant in transit. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.