Net op tijd gered, een jong Syrisch meisje ontsnapt aan de “push back” van de Belgische autoriteiten…

Midden in een wereldwijde gezondheidscrisis probeerde België een nieuwe grens te trekken in zijn migratiebeleid. De eerste ‘push back’ die ooit op het Belgische grondgebied werd geregistreerd, had vrijdag 8 mei a.m. moeten plaatsvinden.

E. is 16, ze verliet Syrië 5 maanden geleden. Haar reis bracht haar ertoe om een vlucht te nemen van Griekenland naar België. Ze landde in Airport Brussels op dinsdag 5 mei. Zodra ze aankwam, probeerden de autoriteiten haar onmiddellijk op een vlucht terug naar Griekenland te zetten, met de grootste discretie.

Op 6 mei gaf de Dienst Vreemdelingenzaken, gewaarschuwd door de autoriteiten, het meisje het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en plande een nieuwe uitzetting naar Griekenland op vrijdag 8 mei.
Op 7 mei waarschuwt een klokkenluider voor de situatie. Verschillende actoren zetten het Bureau voor Vreemdelingenzaken dringend onder druk om deze nieuwe uitzettingspoging te voorkomen.

Na de voortdurende druk van deze verschillende actoren op het Bureau werd de Voogdijdienst op 7 mei om 15.00 uur gewaarschuwd en werd het jonge Syrische meisje in extremis vrijgelaten. E. werd ongeveer 48 uur vastgehouden in de transitzone van de luchthaven.
Op geen enkel moment mocht E. gebruik maken van haar recht op internationale bescherming.
Een situatie die des te ernstiger is omdat ze minderjarig is, dus per definitie kwetsbaar, en volgens artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind moet ze worden beschermd.

Een dergelijke uitzettingspraktijk, ook wel “push back” genoemd, is volstrekt illegaal.

Deze praktijk, die in Griekenland, Spanje, aan de grens tussen Frankrijk en Italië en aan vele andere grenzen van ons continent, met steun van Frontex, wordt toegepast, werd al in 2016 door de UNCHR aan de kaak gesteld als illegaal, met name op de Balkanroute. Het gebruik van deze praktijk is illegaal, gewelddadig en racistisch. Hoe staat België zich toe een grens te overschrijden in de wreedheid van de behandeling van migranten? Wie verbergt zich achter dit soort aanbevelingen? Het staat in schril contrast met de internationale verdragen, omdat het in strijd is met niet uitwijzingsclausule van het Vluchtelingenverdrag. Als dat de eerste uitwijzing is waarvan we op de hoogte worden gesteld, vragen we ons af hoeveel mensen hun rechten dan al geschonden zijn?!

Wij klagen alle uitzettingen aan, des te meer wanneer ze op kinderen worden toegepast.

Stop met dit racistisch beleid!
Geen escalerende horror!
Stopdeportations!

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.