Nieuwe zelfmoord in het gesloten centrum van Vottem: Samenkomst 13/10 Vottem: Update

Update 10/10/2018

De heer Gebre Mariam, die op 9/10/2018 uit het leven stapte in het gesloten centrum van Vottem had asiel bekomen in Bulgarië. Hij werd in Bulgarije echter bedreigd met hakbijlslagen en wou er in geen geval terug heen. Een eerste uitzettingspoging naar Bulgarije had hij afgewezen. De raadkamer had een bevel tot vrijlaten bevolen, maar de Dienst Vreemdelingenzaken tekende beroep aan en hij bleef dus opgesloten. Hij vreesde een gedwongen terugkeer met escorte. Eén van zijn makkers heeft ons verteld dat hij zich liever van het leven zou beroven dan uitgewezen te worden.
Ook de advocaat had de Dienst Vreemdelingenzaken gewezen op het racistisch geweld in Bulgarije: https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/bulgaria/report-bulgaria/

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist zonder na te denken over de gevolgen van haar beslissingen voor de betrokken persoon. Ze handelt zonder rekening te houden met de fysische en psychische toestand van het individu, noch met de gevaren van een terugkeer naar een land waar die niet veilig zal zijn.

Er is slechts één oplossing: Neen aan de gesloten centra – Stop deportation

——————————————————————————————————————-

Eritreeër stapt uit het leven in het Gesloten Centrum van Vottem

9/10/2018

Deze morgen vernamen we de zelfdoding van een vluchteling van Eritrese afkomst in het gesloten centrum van Vottem. Volgens onze bronnen is de man omstreeks 1 u vannacht uit het leven gestapt.
Hij was reeds een viertal maand opgesloten en leed ontzettend onder zijn opsluiting. Uit de vele getuigenissen blijkt dat hij erg neerslachtig was en nog amper at.
Enkele uren voor hij uit het leven stapte, werd hij, voor een ons onbekende reden, naar een andere vleugel van het centrum overgebracht. Na deze transfert zat hij alleen in een kamer. En daar werd hij gevonden, opgeknoopt aan zijn laken.

De Eritreeërs in het centrum zijn met stomheid geslagen. Zij begrijpen niet waarom hun makker, die zoveel tekenen van wanhoop vertoonde, uit zijn vriendengroep werd gehaald, geïsoleerd en zonder toezicht achtergelaten.
Alle gedetineerden van Vottem zijn aangeslagen. Velen weigerden vandaag te eten en vertellen ons hoe ondraaglijk het is om te leven in een ware gevangenis en dagelijks vernederingen te moeten ondergaan.

We zijn verontwaardigd en woedend. We kunnen ons immers wel een beeld vormen van hoe vier maanden opsluiting deze man heeft gebroken, die net zoals vele andere ‘transmigranten’ een oorlogssituatie had ontvlucht en op zoek was naar een weg naar familie en vrienden in Engeland.

Dit is het resultaat van het heksenjachtbeleid dat door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken en door de regering Michel wordt gevoerd! Zeven migranten zijn in 2018 in Belgie overleden op hun migratie route, waaronder de kleine Mawda.Wie wordt het volgende slachtoffer van dit beleid?

De gesloten centra zijn verwerpingsmachines, die dagelijks een hele reeks praktijken aan de dag leggen met als doel mensen fysisch en psychisch te breken, zowel in het dagelijkse leven in het centrum als tijdens de uitwijzingsprocedures. Alles is goed: het cachot, de gevangenis in de gevangenis, de beveiligde vleugel met isoleercellen in Vottem, de disciplinaire transferts, de scheldpartijen, de slagen, de vernederingen, de handboeien bij elk bezoek aan gerecht of ziekenhuis.
Dit zijn de verhalen die wij dagelijks te horen krijgen van de ‘opgesloten vluchtelingen’ die niet begrijpen waarom zij ‘als criminelen worden behandeld’. Zij – althans de meesten onder hen – die nooit voorheen een gevangenis hebben gekend noch handboeien, zij zijn OP!

Voor Vottem is dit de vijfde dode sinds 2008: drie zelfdodingen en twee overlijdens door gebrek aan adequate verzorging.
De maatschappelijke weerstand moet blijven bestaan tegen dit dodend asiel- en migratiebeleid, dat onthaal vervangt door uitsluiting en uitwijzing, dat kinderen opsluit ondanks de zware psychologische gevolgen van een opsluiting en het indruisen tegen de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind.

NEEN, niet in onze naam !
Wij roepen op om aan te sluiten bij de wekelijkse bijeenkomst van het CRACPE, rond het gesloten centrum van Vottem, nu zaterdag 13 oktober 2018 om 15 u.

contact: Contact: Frankrijk Arets 0497 54 24 24 24 33 cracpe@riseup.net

Getekend:
CRER, CRACPE, LDH, Dokters van de Wereld, het CIRE-vzw, CNCD

9/10/2018
Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.