Nieuws uit de gesloten centra (van 20 februari 2023 tot 5 maart 2023) 

Gesloten centrum  Merksplas. Verschillende gedetineerden meldden dat zij het slachtoffer waren van racisme, vooral door de “terugkeerassistenten”. 
 
Veel mensen die onder de Dublinverordening vallen, zijn binnen 5 dagen na hun arrestatie uitgezet zonder dat zij hun familie of een advocaat konden inlichten. De Dublin-verordening is een Europese verordening die bepaalt welk land binnen de Europese Unie verantwoordelijk is voor de behandeling van iemands asielverzoek. Een van de criteria om te bepalen welk land verantwoordelijk is, is het eerste land van binnenkomst in de EU. 
 
Vier vrouwen en vier mannen met wie wij contact hadden, zijn uitgezet naar Kroatië, het land waar zij volgens de Dublinverordening asiel moesten aanvragen. Deze mensen zijn door Kroatië gereisd en hebben daar veel geweld meegemaakt. Kroatië staat immers bekend om zijn zeer gewelddadige behandeling (foltering, seksueel geweld, enz.) van mensen in een migratiesituatie en is daarvoor reeds herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de mens. Talrijke internationale rapporten hebben eveneens de gewelddadige praktijken van de Kroatische staat, zoals politiegeweld en collectieve refoulement, veroordeeld. (1) Desondanks beschouwt de Belgische staat Kroatië als een veilig land. 
 
Gesloten centra Merksplas en 127 bis. In sommige centra is het steeds moeilijker om toegang te krijgen tot een telefoon.  Voor de meeste gedetineerden is de telefoon het enige contactmiddel met de buitenwereld. Telefoons worden gewoonlijk door het centrum ter beschikking gesteld, tegen betaling of gratis. Momenteel worden telefoons steeds zeldzamer. Gedetineerden delen daarom een telefoon met anderen. 
 
Gesloten centrum Brugge. In het centrum zitten momenteel 26 vrouwen vast. Hoewel wij niet op de hoogte waren van vrouwen die in Brugge worden vastgehouden, lijkt de situatie te veranderen.
 
Verschillende mensen melden dat zij op hun werkplek (Horeca, werven) zijn gearresteerd. Deze werkplaatsen zijn regelmatig het doelwit van identiteitscontroles.
 
Talrijke uitzettingen naar Algerije hebben plaatsgevonden. Gedetineerden vertellen ons dat de uitzettingen systematisch plaatsvinden op woensdag, vrijdag en zondag.  
 
Gesloten centrum Merksplas. Een gedetineerde in kritieke gezondheidstoestand. Hij vertelde ons dat hij een open wond aan zijn been had en dat hij alleen paracetamol had gekregen.  In het algemeen melden veel gedetineerden dat ze in een zeer precaire psychologische toestand verkeren. 
 
Gesloten centrum127bis. Protestbeweging na de ontdekking van een positief covide geval. De gedetineerden zijn bezorgd over de gezondheidsmaatregelen die na de ontdekking van dit geval zijn genomen. Als antwoord heeft de directeur van het centrum hen gezegd dat ze gedurende meerdere dagen geen toegang tot maskers hebben en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.
 
– Verscheidene gedetineerden melden dat zij onder druk worden gezet om vrijwillige terugkeer te aanvaarden.
 
(1) (Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, from 10 to 14 August 2020, https://rm.coe.int/1680a4c199; Recommendation of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, “Pushed Beyond the Limits”, March 2022, https://rm.coe.int/repousses-au-dela-des-limites-il-est-urgent-de-faire-cesser-les-violat/1680a5a182 ).

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.