Nieuws uit de gesloten centra :

                          
 11/11/2013 

Nieuws uit de gesloten centra :

De strijd van de Congolezen in de detentiecentra :

Sinds de collectieve uitzetting van  10 Congolesen in aanwezigheid van onze minister De Crem op 27/10/2013 , zijn een dertigtal Congolese mannen en vrouwen nog steeds opgesloten in onze detentiecentra, met het oog op uitzetting .

http://www.gettingthevoiceout.org/vervolg-van-de-collectieve-uitzetting-van-27102013-op-verzoek-van-peter-de-crem-onze-minister-van-defensie/

Sommigen hebben gehoord dat er een nieuwe collectieve vlucht zou worden geregeld voor hen.

Zoals voor de 10 Congolezen die zijn uitgezet op 27/10/2013, bestaat ook voor de volgende groep die uitgezet zal worden het gevaar van een gevangenisstraf of achtervolging door de ANR ( National Intelligence Agency ) in Kinshasa.

Zie ONVEILIGE RETURN UK 

http://justicefirst.org.uk/wp-content/uploads/UNSAFE-RETURN-I1-October-3-14-50.pdf

Op vrijdag 08/11/2013 hebben een afgevaardigde van de ambassade van de RDC , vergezeld door vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS met een groot bataljon van politie-mensen een bezoek gebracht aan mensen die opgesloten zitten in het gesloten centrum. Reden van dit bezoek was hen ondervragen en “identifieren”.

Een van de vermeende Congolese vroeg aan hen of asiel nog bestond. Het antwoord hierop luidde: ” Dat is een grote vraag , meneer! “

Velen van hen zijn nog steeds in beroep voor hun proceduren: de delegatie antwoordde systematisch dat ze daar niet meer info over hebben!

Een Angoleze man kreeg een laissez passer voor de RDC geleverd door de ambassade van Congo. Hij werd in een isoleercel geplaatst ter voorbereiding op een eerste uitzettingspoging naar de RDC. Hij weigerde dit met al zijn krachten gedurende verschillende uren en werd tenslotte door 12 cypiers met geweld alsnog naar de isoleercel gebracht. De volgende dag reden ze hem naar de vlieghaven. Hij weigerde verder zijn uitzetting en werd terug naar het centrum gebracht.

Hij voelt zich hopeloos, en tengevolge het gevaar van deportatie naar de RDC en de behandeling die hij onderging in het centrum, overweegt hij een vrijwillige terugkeer naar Angola. En is hij dus ook bereid om alles wat hij hier opgebouwd heeft achter te laten.

Een Congolese man werd gearresteerd in zijn kamer in een open centrum van het Rode Kruis en naar een gesloten centrum  gebracht.

Een vrouw, gevangen sinds  meer dan drie maanden is wanhopig. De reden hiervoor: ze kreeg een ticket voor een vlucht naar de RDC. Ze vraagt ​​zich af of ze dit zal accepteren, ondanks de ernstige risico’s dat ze oploopt in haar land. Zij is volledig uitgeput.

De Afghanen:

Deze week zijn vier jonge Afghanen,voor zover wij weten, gedeporteerd naar Kabul.Mensen van het steuncomité voor de Afganen waren op de luchthaven aanwezig om de situatie van de Afghanen aan de passagiers van de vermeende vlucht te kennen te maken.Helaas worden de data, tijden en vliegtuigmaatschappijen voor deze uitzettingen regelmatig door Vreemdelingendienst gewijzigd. Juist om dergelijke acties te voorkome .

Leden van het steuncomite organiseerde een actie op de luchthaven met een spandoek “Stop deportatie ” en een toneelstuk rond protest tegen de uitzettingen .

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737015066312646.1073741831.209714972375994&type=1

Gesloten centrum Vottem

In het detentiecentrum van Vottem vatten enkele lakens vuur op 04/11.Brandweer en politie kwamen tussenbeide en vijf mensen werden met geweld in isoleercellen gegooid.http://www.gettingthevoiceout.org/a-vottem-on-se-chauffe-au-drap-fr-2/

Op dezelfde plaats werd op 9/11 – weeral – een psychisch gestoorde man in een cel geplaatst.Zijn medegevangenen begonnen een hongerstaking om hiertegen te protesteren.De directeur heeft zeer snel de man uit de cel gehaald en de gevangenen stopten hun actie .

Op 10/11 schijnt het dat een aantal cypiers hebben gestopt te werken. Ze zouden dat werk beu zijn!

En op 11/11 is er weer een man aangekomen die psychisch heel zwaar gestoord is!

Gesloten centrum 127 bis:

Op 9/11 probeerde een man te ontsnappen. Hierop kwam de politie met man en machttussen en de man werd terug opgepakt.Gevangenen hebben de neiging nogal lacherig te doen over de inzet van zulk een politiemacht voor “een kleine ontsnapping”.

Veel Afghanen en Congolezen zijn opgesloten in de 127 bis. De angst voor gedwongen/collectieve uitzettingen is enorm !

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.