NIEUWS VANUIT VOTTEM De Vreemdelingendienst is meedogenloos.!

18/04/2020

Regelmatig ontvangen we steeds meer wanhopige oproepen of berichten van mensen die nog steeds in het detentiecentrum van Vottem (CIV) worden vastgehouden.
“We zijn de vergetenen van het Koninkrijk België, help me”.


Er zijn nog steeds ongeveer 30 van hen, die niet begrijpen waarom ze in de gevangenis moeten blijven, ook al zijn er ongeveer 80 mensen vrijgelaten.


De vrijlatingsverzoeken van hun advocaten, die samen veel werk hebben verricht, op basis van de coronaviruspandemie en de huidige onmogelijkheid om hen terug te sturen naar hun land van herkomst (of een ander land), hebben gemengde resultaten gehad: wanneer de rechter hun vrijlating beveelt, gaat vaak vreemdelingendienst in beroep; dit duurt enkele weken. En dat is lang als je opgesloten zit.


Ze maken zich natuurlijk allemaal grote zorgen over hun gezondheid: Tijdens deze coronavirusepidemie vertellen ze ons dat de sociale afstand niet wordt gerespecteerd, en er wordt zelden een bewaker met een masker gezien. Als elke gevangene douchegel heeft, vaak in onvoldoende hoeveelheid, hebben ze geen zeep om hun handen te wassen, tenzij ze die zelf in de “winkel” van het centrum kopen.

Na talrijke opmerkingen van een opgeslotenen aan het personeel over het gebrek aan individuele bescherming en het gebrek aan respect van de sociale afstand, werd hem eerst verteld dat dit besproken zou worden tijdens een vergadering, daarna werd hij in eenzame opsluiting (verbod om binnenplaats te betreden, geen internet, en alleen) in een “walgelijke” cel geplaatst. Hij heeft geen contact meer met zijn medegevangenen, behalve aan de telefoon. De reden die ze hem hebben gegeven, nadat hij het verschillende keren had gevraagd is: “Je kunt een opstand uitlokken als je vraagt voor betere sanitaire maatregelen.”


Als ze bezoek hadden van familie of vrienden, konden ze nog steeds tabak en een beetje geld krijgen om sigaretten of wafels te kopen bij de automaten, maar sinds de bezoeken verboden zijn, zijn ze nog meer beroofd. De CRACPE gaf een beetje steun, zoals telefoon opladen via sms’jes dankzij de noodtelefoon die sinds het begin van de quarantaine is ingesteld, waardoor we ook een constant contact met de opgeslotenen kunnen hebben.

Velen van hen hebben familie in België, soms zelfs vrouwen en kinderen, en het niet zien van hen voegt een andere psychologische moeilijkheid toe aan hun opsluiting. Anderen hebben hun familie ver weg, of in een ander Europees land; de hele wereld wordt getroffen door covid19. Zij vrezen niet alleen voor hun gezondheid, maar ook voor de gezondheid van hun dierbaren.


We vernemen dat de medewerkers van het centrum werkonderbrekingen hebben genomen: ze eisen onder meer een risicopremie op. Voor ons is het zeker dat promiscuïteit met zo weinig beschermingsmiddelen het risico op verspreiding van het virus verhoogt, zowel voor het personeel als voor de gevangenen.
Om deze reden en omdat de functie zelf van gesloten centra, volgens de wet, om verwijderingsmaatregelen uit te voeren, irrelevant is geworden, gezien de huidige situatie, eisen wij de onmiddellijke vrijlating van alle gedetineerden en gevangenen in alle gesloten centra in België.


Natuurlijk blijven we vasthouden aan onze fundamentele eisen: de afschaffing van de gesloten centra en de stopzetting van de deportaties, evenals de eis tot regularisatie van mensen zonder papieren. In een tijd waarin de landbouw een tekort heeft aan arbeidskrachten, maar ook aan bejaardentehuizen, ziekenhuizen… staan alle ongedocumenteerde migranten die we kennen klaar om hun vaardigheden ten dienste van de gemeenschap te stellen!

Source:CRACPE: https://www.facebook.com/pg/collectifderesistanceauxcentrespouretrangers/posts/?ref=page_internal

Lees hier ook een Oproep van een advocaat

De Vreemdelingendienst is meedogenloos.

Zelfs na de onthulling van afschuwelijke beelden over de omstandigheden van de detentie in het gesloten centrum van Merksplas, heeft de vreemdelingenregistratiedienst in sommige gevallen nog steeds moeite om vreemdelingen in hechtenis te houden.

Terwijl de rechtbanken op grond van de onwettigheid van de aanhoudingen in vrijheid stellen, gaat de Dienst Vreemdelingenzaken in beroep, waardoor de detentie met ten minste twee weken wordt verlengd en de hoven van beroep en de advocaten gedwongen worden bijeen te komen tijdens de opsluiting.

De aanhoudingen zijn duidelijk illegaal, aangezien ze in theorie alleen zouden moeten worden gebruikt om uit te zetten en uitzettingen op dit moment onmogelijk zijn.

De aanhoudingen zijn vooral misdadig omdat ze voortduren tijdens de periode van opsluiting en in omstandigheden van promiscuïteit en ongehoorzaamheid die een land als België onwaardig zijn. De omstandigheden in de vijf gesloten centra in België zijn onuitsprekelijk en daar moet een einde aan komen.

We eisen opnieuw de vrijlating van alle gedetineerden in de gesloten centra.

Ce contenu a été publié dans Externe bijdragen, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.