Hongerstakingen in Vottem 09/10/2014

Mohamad I., 24 jaar oud en afkomstig uit Pakistan, is opgesloten in het gesloten centrum van Vottem, en is sinds zes dagen in honger- en dorststaking.
Zijn gezondheidstoestand is verontrustend, zeggen zijn medegevangenen.

Hij kwam naar België omdat hij in Pakistan tot een oppositiepartij behoorde. Hij verloor hij ook alles wat hij bezat door overstromingen.
Hij is een politiek EN klimaatvluchteling!
Hij wil een nieuw leven opbouwen bij ons!

Hij is enorm angstig in verband met zijn eventuele deportatie:hHij heeft niets meer in Pakistan en riskeert de gevangenis door zijn politieke aktiviteiten.
Zijn leven is in gevaar indien hij wordt uitgezet, maar ook hier is zijn leven nu in gevaar.

Het asielbeleid van de Belgische Staat is zeer restrictief: 75% van de asielzoekers wordt afgewezen, zelfs als er weldegelijk gevaar is voor hun leven bij uitzetting naar hun land. Ter herinnering: Aref, een jonge Afghaan, werd in oktober 2013 na zijn uitzetting neergeschoten door de Taliban in zijn land.

Een aantal andere gevangenen in Vottem zijn momenteel ook in hongerstaking uit protest tegen het asielbeleid in België dat de mensenrechten niet respecteert!

CRACPE, cracpe@skynet.be

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.