Razzia Noordstation in Brussel in Brussel 10/10/202

Razzia: Systemisch racisme inherent aan de politie en de staat. 


Op zaterdagavond vond een razzia plaats in het Noordstation in Brussel. 32 personen werden gearresteerd
Sinds enkele dagen maken , de bewoners, de handelaars en de ondernemingen hier die in de buurt gevestigd zijn van de wijk Noordstation zich zorgen over de toenemende “onveiligheid” . Deze bezorgdheid werd geuit door de burgemeesters van Brussel en Schaarbeek, maar ook door de media, waaronder.

De artikels: Hier , hier , hier ,

Geconfronteerd met deze situatie hebben de federale politie en de politie van de zone Brussel-Noord aangekondigd dat ze een interventie aan het voorbereiden zijn
Deze levendige en wijk wordt regelmatig gestigmatiseerd door de media, de politie en een deel van de bevolking, en dat al vele jaren.  De politie grijpt al tientallen jaren zeer regelmatig in deze wijk in.

Het voorwendsel van onveiligheid in deze wijk was voor de autoriteiten een extra gelegenheid om hun spierballen te tonen en een mooie communicatieoperatie uit te voeren. Er werden zondebokken gevonden om de verantwoordelijkheid voor het zogenaamde ” geweld en de onlusten ” op zich te nemen. 

 Op zaterdagavond 09/10 2021 kregen we te horen: “Een dozijn combis, een bus, paarden, honden bij de toegangswegen tot het Noord station”.

Dit is het politiearsenaal dat werd ingezet. Deze interventie, die door sommige media wordt omschreven als een eenvoudige grootschalige politieoperatie, heeft een naam: een razzia. Dat wil zeggen: een politie-operatie van interpellatie en massa-arrestatie van personen die willekeurig op de openbare weg of gericht op een bepaalde bevolkingsgroep zijn genomen“.

De autoriteiten zijn zich ervan bewust dat veel migranten op doorreis, zonder onderdak, zich in het weekend verzamelen bij het Noordstation totdat het vrachtverkeer in de loop van de week weer op gang komt en zij hun reis kunnen voortzetten. 

 Zoals bijna altijd het geval is, hebben bepaalde media deze mededeling doorgegeven waarin een verband wordt gelegd tussen diefstal, drugs, delinquentie en… mensen zonder papieren. Als een verband tussen oorzaak en gevolgen. Wij willen deze modderige vergelijking, die besmeurd is met stereotypen en elke hercontextualisering ontbeert, aan de kaak stellen. De verklaringen van de politie die door de pers worden doorgegeven, zonder enige kritische analyse, zijn niet meer dan  pogingen om de aandacht af te leiden van repressieve praktijken jegens mensen in ballingschap. Ze proberen ook invallen te rechtvaardigen in de ogen van de publieke opinie, om een racistische en xenofobe praktijk onzichtbaar te maken, of erger nog, om ze te rechtvaardigen door migranten en anderen te criminaliseren: media-info: “25 mensen waren niet in het bezit van een verblijfsvergunning, en 7 waren in het bezit van messen of drugs”  

Wij willen duidelijk maken dat wij de reactie op wat als “delinquentie” wordt beschouwd, afwijzen. De politie zal nooit een oplossing zijn. Repressie zal nooit een antwoord zijn op wat de politiestaat beweert te bestrijden (diefstal, delinquentie, geweld…). Integendeel, de politie voert oorlog tegen de armen, tegen de jongeren in de wijken, tegen de zogenaamde “geracialiseerde” mensen, tegen migranten. Zij versterkt het institutionele geweld tegen al deze mensen. 

Aangezien dit niet wordt vermeld in de artikelen die over dit onderwerp zijn gepubliceerd, willen wij u er nogmaals aan herinneren dat het geweld over het algemeen niet door migranten, maar tegen migranten wordt gepleegd. Een administratief, moreel en soms fysiek geweld, structureel, veralgemeend en aangenomen door de autoriteiten met het oog op ontmoediging. Een racistisch beleid. Een onmenselijk beleid. Een ondraaglijk beleid. Een gewelddadig beleid, bekend bij degenen die in ballingschap leven en ook bekend bij de landen van vertrek waarmee Europa niet aarzelt om migratieovereenkomsten te sluiten. Landen waar marteling en mensenhandel aan de orde van de dag zijn, om migranten weg te houden van de Europese kusten. De externalisering van de grenzen door Europa, waardoor situaties ontstaan in Libië, Algerije, Niger, …. zijn slechts de bekendste voorbeelden.   Maar men hoeft onze grenzen niet over te steken om het onaanvaardbare te ontdekken. Geweld, repressie en racistische brutaliteit op Europese bodem, en in dit geval in België, zijn ook aan de orde van de dag. Razzia’s, gesloten centra, politiegeweld, uitwijzingen, halen zelden de krantenkoppen. 
Hier is de getuigenis die we kregen van een persoon die aanwezig was:     

Er waren ongeveer 10 politiecombi’s met een bus vol agenten, mega uitgerust”, er waren ook 2 agenten met honden, minstens 4 paarden, ze blokkeerden de ingang van het Noordstation aan de kant van de BNP Fortis, er waren tientallen arrestaties (ze vulden de bus en de combi’s). Op een gegeven moment riepen ze naar hun collega om een ambulance te bellen, ze haalden een van de gearresteerden eruit en hielden hem enkele minuten vast (ik heb veel gefilmd want de man lag geboeid op de grond en was omringd door 5 agenten, waarvan er een een kraagbedekking tot aan zijn ogen had. Ik was er niet bij het begin, maar vanaf het moment dat ik begon te filmen heeft het 40 minuten geduurd”.     

De inval van zaterdagavond is het zoveelste voorbeeld van het systemische racisme dat inherent is aan de politie en de staat. 
In zijn verklaringen aan de pers kondigde politiecommissaris De Beule aan: “We zullen in de komende weken tal van acties uitvoeren”. 


Laten we klaar staan om te reageren. 
Het anti-Rafle Comité

Ce contenu a été publié dans Externe bijdragen, Migranten in transit, Migratiepolitiek, Nieuws van elders. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.