Staatsracisme van de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS 01/12/2021

Staatsracisme van de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS

01/12/2021
De laatste dagen hebben we verschillende wanhopige oproepen gekregen vanuit het gesloten centrum voor vrouwen in Holsbeek.

Ze komen allemaal uit de Democratic Republic of the Congo.

Ze zijn allemaal in september of oktober aangekomen en werden op de luchthaven gearresteerd door de federale politie en opgesloten in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Zij hebben allen bij aankomst asiel aangevraagd.

Allen kregen een negatief antwoord op hun asielaanvraag van het CGVS, volgens steeds beperkter wordende criteria voor toegang tot internationale bescherming.

Allen ontvangen uitwijzingstickets naar Kinshasa. 

Allen zijn wanhopig.

Zij willen niet naar hun land terugkeren, sommigen hebben hier familie, anderen stellen dat zij in de DRC gevaar lopen. 

In principe wordt een asielzoeker in een open centrum ondergebracht tot zijn aanvraag behandeld kan worden. Hier gevallen zijn zij allen onmiddellijk na hun aankomst gearresteerd op basis van een dagelijkse praktijk van raciale profilering door de luchtpolitie en op bevel van de DVZ in een gesloten centrum ondergebracht. 

Een asielaanvraag vanuit een gesloten centrum is zeer omslachtig. Het is zeer moeilijk om documenten te verzamelen vanuit een gesloten centrum. De toegang tot een goede juridische bijstand en eventuele steun (familie, gemeenschap, activisten, enz.) wordt ook verhinderd door deze detentie.

Hoewel de procedures vaak erg lang duren, geeft het CGVS blijk van een ongewone snelheid wanneer het gaat om het afwijzen van asielzoekers die in gesloten centra zijn afgezonderd en ervan worden verdacht ” vluchtrisico’s ” te vormen.

Eens te meer heeft de efficiënte coördinatie tussen de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS een strenge en negrofobische screening aan de grens, de onmiddellijke aanhouding en de weigering om asiel te verlenen aan deze vrouwen mogelijk gemaakt om hen zo snel mogelijk te intimideren en uit te wijzen. 

Zij ontvluchten een moeilijk leven in hun land en worden er door de DVZ van verdacht te verdwijnen zodra zij in ons land aankomen en worden daarom opgesloten.

Zij zijn zich in een gevangenis gestoken, overgeleverd aan de beslissingen van enkele bureaucraten die betaald worden om een crimineel migratiebeleid te voeren.  

Vrijheid voor allen! 

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.