Steenrock binnenin de centra

14/05/2017

CENSURE EN REPRESSIE

Het jaarlijks festival 2017 werd georganiseerd op 06/05/2017 voor het gesloten centrum van Steenokkerzeel om te protesteren tegen de opsluitingen en uitzettingen en dit met muziek, toespraken, manifestatie aan de hekken van het centrum, getuigenissen van vroegere gevangenen en van huidige gevangenen. https://www.facebook.com/anne.rakovsky/videos/10155371524177948/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Maar eerst over de oproep vanuit het gesloten centrum van Brugge op 10/05/2017
Een vleugel zal gesloten worden omwille van vlooienplaag! de overdracht van de gevangenen (niet van de vlooien!) is bezig!

127bis

Tijdens Steenrock, de situatie in het centrum 127bis was zeer gespannen tengevolge van een georganiseerde onderdrukking door de directie van het centrum en zijn aanhangers:
De dag voordien werden een tiental gevangenen in isoleercel gezet. Minstens 2 werden overgebracht naar andere centra. De dag van Steenrock werden de mannen geïsoleerd in een hermetisch afgesloten en goed bewaakte zaal waar de bewakers volgens een aantal getuigen extreem gestresseerd waren. Het is waar dat opgesloten zijn in een zaal met een 40tal mannen wiens mogelijkheid om zich uit te drukken, te bewegen zeer stresserend is! Hadden ze de kooien kunnen openen?

“Tijdens de manifestatie Steenrock werden veel gevangenen in isoleercel gestopt, anderen werden naar andere gesloten delen gebracht. Dit alles om enig contact met de militanten te vermijden die zich voor het centrum verzameld hadden. Alles werd in het werk gesteld om de gevangenen te controleren, te bewaken, zodat de gevangenen niet in staat waren om zich uit te kunnen drukken, de bewakers namen de rol aan van flikken om enige vorm van protest klein te krijgen. De ontmoetingen met de parlementariërs werden bewaakt en van dichtbij afgeluisterd door de bewakers.

“Een man aangekomen op 5/05 in 127 bis werd meteen in isoleercel gestoken “omwille van de veiligheid” in de nacht van 5 mei tot het einde van Steenrock”

Velen wensten te spreken via telefoon tijdens Steenrock, enkelen hebben zich kunnen uitspreken via telefoon. Maar zij werden dezelfde dag nog of de ochtend daarop naar een ander centrum gebracht.
Met de vrouwen was er heel weinig contact, zij zullen waarschijnlijk nog meer geïsoleerd zijn en in de onmogelijkheid om ons te contacteren.

De parlementariërs zijn binnenin het centrum gegaan en hebben met een aantal gevangenen kunnen praten. wij wachten op hun reacties:

Let wel dat de gevangenen, sinds steenrock en de acties van de activisten tijdens de monologen van Théo Francken in Gent en aan de VUB, een verbod hebben gekregen om ons te telefoneren onder  dreiging van sancties.

Caricole

In het begin zijn de gevangenen gespannen. Zij waren getuigen de dag voor Steenrock van een extreem geweldadige arrestatie van een vriend door 10 politieagenten van de federale politie.

Oproep om 8h50 op 05/05: ” de mensen roepen en wenen in het centrum, ze zijn gekomen om Emmanuel K. mee te nemen. zij hebben gezegd jij moet vandaag vertrekken!”. Emmanuel was niet verwittigd, hij had geen enkele informatie gekregen over een uitzetting, hij antwoordt dat hij het niet begrijpt en dat hij niet zal vertrekken. De federale politie komt eraan “ze smijten hem op de grond van zijn kamer om hem te neutraliseren, ze boeien hem en nemen hem snel mee”. ze waren met 10 politieagenten binnenin het centrum, ze hebben ons gezegd dat we allen uit onze kamers moesten”.
De gevangene zijn getraumatiseerd: “Het is een klein deel van elke van ons dat ze vandaag hebben weggenomen.”
“Een bewaker stond met tranen in zijn ogen en heeft zich verontschuldigd”
“Het is chaos hier, de hel deze ochtend. een vrouw schreeuwde en is op de grond gevallen en meegenomen naar de verpleegdienst”
“Ze hebben grenzen overschreden vandaag!”
“Toen ze me gevraagd hebben om uit mijn kamer te gaan, heb ik gezegd: als jullie iets wettelijks gaan doen, waarom moet ik dan naar buiten gaan? ik heb geen antwoord gekregen en men heeft mij buiten gezet”
“Iedereen schreeuwde: jullie gaan hem doden, jullie gaan hem doden”

Vervolgens de opkuis de dag voor het bezoek van de Parlementariërs:

“Ze hebben de grote kuis gedaan in de Caricole op het einde van de week: een maatschappij is gekomen om alles te komen schoonmaken, dit hebben we nooit meegemaakt, ze hebben echt alles gekuist, zelfs het gras werd gemaaid!

4 parlementariërs zijn binnengaan in de Caricole tijdens Steenrock :

« Een vrouw werd verhinderd om de parlementariërs te zien,omdat het helemaal niet goed gaat met haar, het lijkt erop dat ze haar situatie hebben willen verbergen: de bewakers hebben haar de ganse namiddag gevolgd, ze werd streng bewaakt en elke pas die ze zette werd gecontroleerd”.

“De parlementariërs hebben ongeveer 17 personen gezien denk ik, de bewakers hebben hun ogen niet van hun afgehouden”.

Getuigenis van een Guineaan uitgezet op 11/05,  gedeeltelijk voorgelezen aan de parlementariërs op bezoek en die hij had willen verspreiden.
“Ik heb de Guineaanse nationaliteit en ik zit sinds 2 maanden en half opgesloten in het centrum Caricole. Ik ben heel ernstig ziek en dit werd na een medisch onderzoek door de dokter van het centrum bevestigd dat ik de ziekte “Drepanocytose” heb. Na de raadpleging op maandag 26 april, kreeg ik een voorschrift dat aangeeft dat ik specifieke medicatie moet nemen. Maar ondanks dit alles, verbetert mijn gezondheid helemaal niet. Ik heb verschillende crissisen doorgemaakt hier in het centrum omwille van deze ziekte. Volgens mijn analyses, ontbreekt er hier aan vaardigheden en adequaat materiaal om mensen te verzorgen. Ik blijf steeds meer gewicht verliezen en ik vermager, alles wat ik eet geef ik terug over. Het personeel van het centrum Caricole lacht met mijn gezondheid! Ze willen mij zelf repatriëren ondanks de slechte staat van mijn gezondheid. Ik vraag om hulp aan mensen met goede wil en aan de verenigingen. Danku.”

Een vlucht onder escorte werd voor hem voorzien op 11/05 en vervolgens geannuleerd omwille van ” not fit to fly (niet in staat om vliegtuig te nemen). De dokter van het centrum wijzigde dit certificaat en besliste “Fit to fly” (in staat om te vliegen). Hij werd uitgezet onder begeleiding naar Guinea. Het personeel van het centrum is gedegouteerd!

De parlementariërs hebben ontdekt dat in het centrum Caricole veel mensen hulpeloos zijn en in de onmogelijkheid zijn om zich te verdedigen, vaak zonder advocaten. Sommibe parlementairesr waren verbaasd toen ze 8 palestijnen uit Gaza in het gesloten centrum aantroffen en 4 vietnamezen (3 vrouwen en een man) die slachtoffers waren van mensenhandel volgens de informaties dat ze gekregen hebben. Ze hebben ook verschillende Congolese vrouwen ontdekt, die al verschillende jaren in België leven en die de politie aan huis is komen zoeken in de vroege ochtend enkele weken geleden.

In de 5 centra’s zijn de gedetineerden kwaad, triestig, ongelukkig, gedeprimeerd, moe.
Zij zijn onderworpen aan een blinde onderdrukking en worden behandeld “als dieren” zeggen ze ons. Zij worden zonder scrupules uitgezet naar “hun land van herkomst”.

Onbegrijpeliijke opsluitingen:
“Ik heb niet gekozen illegaal te zijn”
“Ze willen mij naar beneden trekken, ik voel het. Waarom houden zij mij hier gevangen. ik wil terug naar Italie.Daar had ik verblijfsdocumenten”
«Wat is dat? ik ben hier gekomen om te werkenen geld doorsturen naar mijn ouders die heel oud en arm zijn. Ik ben clear en duidelijk. Wat is dat? Waarom sluiten ze me op?.
“Dat is niet legaal? dat is geen democratie, het is onjuist ik ben heel kwaad!”
“Hier is het zoals in een kerkhoof. We sterven langzaam maar zeker.De mensen hebben het heel moeilijk….”
«Ik wil wel terug naar mijn land, maar ik wil niet gescheiden worden van mijn kinderen. »
“We wachten. We weten niet wat ze met ons gaan doen”

We kunne het aantal mensen in hongerstaking niet meer tellen,we kunnen het aantal ontsnappingspogingen niet meer tellen, we kunnen het aantal rellen en opstanden niet meer tellen,we kunnen het aantal solidariteits bewegingen niet meer tellen.

De mensen opgesloten in de centra’ verstaan die opsluitingen “omdat je asielaanvrager zijt, omdat je een regularisatie ingediend heb, omdat je ziek zijt, omdat je vraagt naar respekt en rechten.

EN LAATSTE NIEUWS VANDAAG 14/05/2017 : 3 nieuwe gesloten centra , in name van ONZE veiligheid, met andere woorden “alle vreemdelingen zijn gevaarlijke individuen” dixit Francken

Neen aan de gesloten centra, neen aan de uitzettingen!

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 Response to Steenrock binnenin de centra

  1. Ping : De Caricole, de "gouden" gevangenis voor vreemdelingen ontploft! Ontsnappingen en mishandelingen. | Getting the Voice Out

Les commentaires sont fermés.