STILTE: DEPORTATIES AAN DE GANG !!! News november 2012

Enkele nieuws van de gesloten centra en de uitzettingen in België:

De arrestaties en de opsluitingen gaan zeer zeer snel en zijn meestal zeer willekeurig. Zelfs ondanks dat gevangenen dagelijks chantages en bedreigingingen moeten ondergaan en dat velen niets durven te zeggen of te reageren tegen repressieve situaties in de centra, krijgen we te horen dat er regelmatig opstanden, ontsnappingen of poging tot ontsnapping zijn in de gevangenissen.

Volgens de oproepen die we krijgen, verblijven velen van de opgeslotenen al lang in ons land soms meer dan 10 jaar. Hun aanvraag tot regularisatie is verworpen vaak omwille van pure administratieve redenen of omwille van een détail dat niet duidelijk is in hun dossier.

We stellen ook vast dat verschillende mensen ook een vriend(in)/man/vrouw en kinderen hebben in België en in de meeste gevallen de  deze familiale uitzetting van één van de leden van de familie door de dienst vreemdelingenzaken niet kan verhinderen.

IN DE LUCHTHAVEN :
De schifting van toeristen/asielzoekers is zeer streng: de toerist die zijn statuut van toerist niet kan bewijzen wordt opgesloten in de Caricole en manu militari teruggestuurd naar land van oorsprong. De asielzoeker wordt gearresteerd en opgesloten. Zijn asielaanvraag wordt zeer snel behandeld en verworpen indien er een twijfel is over een détail waarover men geen bewijzen kan verzamelen (bv. zijn nationaliteit).

TERUGKEERWONINGEN:
De informatie geraakt bekend over de terugkeerhuizen ondanks de zware inspanning  van de Dienst Vreemdelingenzaken om er een geheime plek van te maken. Veel van de families die gearresteerd worden in de luchthaven en enkele families waarvan de regularisatie verworpen is “verblijven” daar.
Meer info over deze « Huizen»: http://www.vluchtelingenwerk.be/actueel/index.php?l=10

COLLECTIEVE VLUCHTEN
Een collectieve vlucht heeft op 24 oktober plaats gehad, officieel gezien Albanezen die recent in België aangekomen waren
http://www.gettingthevoiceout.org/charter-naar-albanie-op-24-oktober-georganiseerd-door-frontex/
Wij hebben vernomen dat onder hen een meneer was die reeds 15 jaar  in België verbleef en gescheiden werd van zijn vrouw en zijn zoontje van 5 jaar en die deel uitmaakte van dit convooi! zonder commentaar! Een andere Albanes man was als toerist  Brussel komen bezoeken. Hij heeft zijn zaak in Albanie en was absoluut niet van plan hier te blijven. Hij werd gearresteerd op de Grote plaats in Brussel en met dezelfde convooi naar Albanie teruggestuurd. Hij had 2000 euro’s op zak voor zijn verblijf die verdwenen zijn! zonder commentaar!

OPSLUITING VAN KINDEREN :
Wij vernemen dat vier broers en zussen van albanese afkomst opgesloten werden in het centrum “caricole” gedurende 4 dagen, gescheiden van hun mama!

UITZETTINGEN :
Wij stellen meer en meer vast dat dwang gebruikt wordt reeds vanaf de eerste poging tot uitzetting!

Zie hier informatie dat verzameld werd vaak komende van verwante personen die de gevangenen goed kennen; de gevangenen zelf durven niet meer telefoneren uit schrik om afgeluisterd te worden en bedreigd te worden.

GESLOTEN CENTRUM VAN VOTTEM
Een jonge Armeniër werd uitgezet. Een steuncomité van La Louvière is naar de luchthaven gegaan om te praten met de passagiers. De jongen heeft zich niet kunnen verzetten: hij werd begeleid door een 15tal flikken!: http://www.gettingthevoiceout.org/2o-jaar-en-uitgezet-fr/

GESLOTEN CENTRUM VAN MERKSPLAS

Een Armeniër van 67 jaar opgesloten in Merksplas werd uitgezet naar Armenië: http://www.gettingthevoiceout.org/de-derde-leeftijd-gedeporteerd-67-jaar-en-onder-escorte-uitgewezen/
zijn woorden tijdens zijn opsluiting in Merksplas:
” Hij is de oudste in het centrum. weinig gevangenen zijn ouder dan 50 jaar.”
zijn standpunt over intern verzet: ” er is weinig verzet, de mensen zijn ontmoedigd en ze weten niet aan wie zich richten en men heeft bang voor de gevolgen in geval van protest”
De bewakers: “hij heeft hen vergeleken met een Gestapo. Hij zet dat er veel uitzettingen zijn, bijna alle dagen…”

Armeense vader en zoon uitgezet:  De vader zit in de gevangenis, de zoon wacht om opgeroepen te worden voor zijn militaire dienst voor 2 jaar  http://www.gettingthevoiceout.org/geen-gevaar-bij-terugkeer-echt-waar/
Nochtans zeggen de juristen die we contacteerden dat het dossier van de vader ” verdedigbaar” was.

Een medegevangene spreekt over een kind opgesloten in Merksplas : Het betreft een jonge Braziliaan van amper 18 jaar maar die er 14 uitziet: hij is sinds 15 dagen in Merksplas. Zijn ouders wonen in Brussel. Hij werd dewelddadig aangevallen door een andere gedetineerde. Zijn vrienden in het centrum hebben gevraagd om die man in een andere vleugel te zetten. Tenslotte werd dit gedaan na lang aandringen! De medegevangenen zijn heel kwaad op die man (men komt niet aan een kind) en hopen hem niet meer te ontmoeten, anders……

Een jonge Afghaan uitgezet: zijn advocaat vraagt ons de oproep te sturen. Ze weet dat het te laat is om nog iets te doen maar hij vindt dat er ergens sporen moeten blijven van zoiets. http://www.gettingthevoiceout.org/oproep-uitwijzing-22-jaar-en-gedwongen-uitwijzing-naar-afghanistan/

GESLOTEN CENTRUM VAN BRUGGE

Twee mannen uit Lybie hebben een asiel aanvraag gedaan bij hun aankomst en werden opgesloten in het gesloten centrum van Brugge.De asiel aanvraag werd door de CGRS   verworpen op basis van twijfel over hun land van herkomst. Ze hebben duidelijke sporen van martelingen over heel hun lichaam die niet werden overwogen. Uit wanhoop probeerden ze te ontsnappen uit de gevangenis. Na 48 uur isolatiecel werd een van hen overgebracht naar een ander gesloten centrum.

Oproep van vrienden van de vrouwen opgesloten in Brugge:

Veel stress, veel uitzettingen, veel zieken zonder geneeskundige zorgen.
Een vrouw van 63 jaar opgenomen in het ziekenhuis na een hartaanval, zij  werd gearresteerd in het ziekenhuis en naar een detentiecentrum gebracht. Haar familie ging naar het detentiecentrum om haar medische gegevens te krijgen: ze zijn met geweld uitgezet uit het centrum. De dame werd gedeporteerd naar haar land van herkomst 3 dagen later
Een Koerdische vrouw die getrouwd was geweest op 16 jaar, heeft 4 kinderen. Ze is gescheiden van haar man en haar schoonouders hebben de kinderen afgenomen. Ze wonen in Turkije (Koerdistan). Ze heeft jaren gevochten om haar kinderen terug  te krijgen, zodat ze naar school kunnen gaan.
Haar ex-man woont in België sinds 12 jaar. Ze kwam naar hier om te proberen een overeenkomst met hem te bekomen over de voogdij van de kinderen. Zij werd met de dood bedreigd door haar schoonouders. Toen heeft ze hier asiel aangevraagd. Ze werd ondergebracht in een open centrum voor een jaar. Haar asielaanvraag werd geweigerd en twee maanden geleden werd ze in het detentiecentrum van Brugge geplaatst. De vrouw is wanhopig en heeft al meerdere malen zelfmoordpogingen gepleegd. Ze vraagt ​​om hulp. Als ze gedeporteerd wordt riskeert ze  gedood te worden door haar schoonfamilie.

Een  Koerdische / Armeense dame woont in België sinds 12 jaar. Zij werd een maand geleden naar het gesloten centrum van Brugge gebracht en werd  op 26/10 uit het land gezet.

TERUGKEERWONINGEN

Een Armeense familie met twee kinderen van 1 en 3 jaar werden thuis gearresteerd om 5 uur s’morgens en naar een terugkeerwoning gebracht voor een uitzetting. Zij wonen in Belgie sinds 13 jaar en de 2 kinderen zijn hier geboren. Hun coach heeft hen bedreigd met een opsluiting in een gesloten centrum indien ze de papieren voor een vrijwillge terugkeer niet tekenen.

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.