TEGEN de instumalisatie van de gemeentelijke Administraties door Vreemdelingendienst


Teken de petitie ici

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft als pilootproject in de grote steden permanent één agent afgevaardigd om de operatie SEFOR (“sensibilize follow and return”) te optimaliseren. Officieel gaat het om het maximaal stimuleren van de vrijwillige terugkeer van personen die een Bevel het  Grondgebied te Verlaten (BGV) hebben gekregen als gevolg van een negatieve regularisatie-aanvraag, een negatief advies omtrent de gezinshereniging, het einde van een verblijf als student of het definitieve en negatieve afsluiten van een asielprocedure.

De politieke wil is duidelijk. Het regeerakkoord van de regering Di Rupo intensifieert de “terugkeerpolitiek”, de concrete uitwijzing dus. Het asielrecht wordt beperkt met het opstellen van een lijst van “veilige” landen. De staatssecretaris voor asiel en immigratie, Maggie De Block, verkreeg een aanvullend budget om het nieuwe centrum 127 “tris” of “Caricole” in gebruik te nemen dat het centrum 127 vervangt. De bedoeling is het aantal uitwijzingen te verhogen.

Oneerlijke politiek van uitwijzingen
Vele mensen die worden uitgewezen kwamen in de regularisatie van 2009 uit de clandestiniteit om een dossier in te dienen, onder druk van de verschillende overheden. Organisaties, burgers en vertrouwenspersonen moedigden hen aan. De regularisatieprocedure blijkt een lokmiddel, opgezet door de vorige regering. Vandaag krijgen velen een negatief antwoord terwijl de positieve antwoorden uit 2010 hoopgevend waren. Mensen die hier al jarenlang wonen, wordt regularisatie geweigerd omdat het identificatiedocument dat hun ambassade heeft afgegeven niet conform geoordeeld wordt of omdat het arbeidscontract een maandloon vermeldt dat enkele euros lager ligt dan de vastgelegde norm in het kader van de regularisatie door werk, met name het gewaarborgd minimumloon (1387,49 € per maand).

Afwijzing van de bemoeienis van de Dienst Vreemdelingenzaken in de gemeentes
Bij het indienen van de duizenden dossiers moesten de aanvragers hun adres opgeven.
Op die manier worden in elke gemeente de identificatiemiddelen ingevoerd om de mensen wiens regularisatie werd verworpen snel uit te wijzen. De omzendbrief van Wathelet van 10 juni 2011 die de vorige regering van lopende zaken aannam voorzag dat al. Misschien werkten de gemeenten niet voldoende mee of waren ze te weinig performant. Vandaar het sturen van de functionarissen van de DVZ naar de administraties van de 4 grote steden: de federale regering legt haar wil op aan de gemeentes!

In Luik, Charleroi, Antwerpen en Gent is een functionnaris van de DVZ al een aantal maand actief om een optimale uitvoering te verzekeren van de omzendbrief. Wie een negatief advies krijgt, en dus een bevel om het grondgebied te verlaten, worden opgeroepen bij de gemeente. Om  de verschillende mogelijkheden uit te leggen.  Vrijwillige terugkeer, of de gevolgen van het niet respecteren van het bevel om het grondgebied te verlaten:  het risico lopen op detentie en uitwijzing en het verbod om in de eerste vijf jaar België terug binnen te komen. Vijftien dagen later worden ze nog eens samen geroepen om de identificatie volledig te maken. Met foto’s voor formulieren die een doorgang moeten mogelijk maken in het geval van uitzetting en om een vrijwillig vertrek te verzekeren.
Op het einde van het bevel het land te verlaten (OQT) (30 dagen na de eerste oproep), moet de politie op het domicilieadres controleren of de persoon vertrokken is, en zoniet arresteren.
Omdat het niet mogelijk is om iedereen te arresteren en op te sluiten, vernamen we dat de functionarissen van de dienst vreemdelingenzaken in de steden “lijsten” met arrestaties aanleggen en de politionele operaties organiseren. De funtionnaris van de DVZ in Luik heeft voortaan zijn bureau in het centrale commissariaat van de politie.  Op de lijsten vinden we personen terug voor wie ze redenen hebben om regularisatie te weigeren en anderen die simpelweg hun tweede bevel kregen om het grondgebied te verlaten.

Aanvaard niet wat we gisteren afkeurden!

Ce contenu a été publié dans Externe bijdragen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 Response to TEGEN de instumalisatie van de gemeentelijke Administraties door Vreemdelingendienst

  1. Ping : TEGEN de instumalisatie van de gemeentelijke Administraties door Vreemdelingendienst | Occupy Belgium | Scoop.it

Les commentaires sont fermés.