Uitzetting zonder te wachten, of, hoe de Vreemdelingendienst zich niet stoort aan een rechterlijke beslissing

23 april 2024

De heer B. komt uit Ethiopië en werd in december 2023 gearresteerd op de luchthaven van Zaventem. Na zijn arrestatie diende hij een eerste asielaanvraag in, en vervolgens een tweede nadat hij meer informatie had verkregen om zijn aanvraag in België te ondersteunen. Op 9 april 2024 werd zijn tweede aanvraag afgewezen. Daarop werd beroep ingesteld bij de  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  (RvV), waarbij de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) werd aangevochten.

De hoorzitting voor de behandeling van het beroep zou plaatsvinden (en vond ook plaats) op vrijdag 19 april om 11 uur ‘s ochtends. De dienst vremdelingendienst (DVZ) plande echter een derde uitwijzingspoging voor dezelfde dag om 21u25, zonder de definitieve beslissing van de RvV over het beroep af te wachten.

Er werd een e-mailcampagne gestart naar de verantwoordelijke autoriteiten:

    “Mevrouw, mijnheer,

        Vandaag werd ons meegedeeld dat u van plan bent om de heer Sintayehu Getachew Bekele vandaag, vrijdag 19 april, met geweld uit Ethiopië uit te wijzen naar zijn land van herkomst.

    Op diezelfde datum is echter een hoorzitting gepland voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naar aanleiding van het beroep dat hij heeft aangetekend tegen de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Door zijn uitzetting op diezelfde datum te plannen, nog voor er een beslissing kan worden genomen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, neemt u bewust de beslissing om Sintayehu Getachew Bekele terug te sturen naar een land dat hij ontvlucht en waar een burgeroorlog woedt! Op die manier verhindert u bewust dat hij gebruik kan maken van de rechtsmiddelen waarop hij recht heeft en eventueel internationale bescherming kan genieten. U betwist ook de legitimiteit van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  (RvV), die zich zou kunnen uitspreken tegen de beslissing van het CGVS om hem internationale bescherming te weigeren.

    Wij vragen u met aandrang de termijnen van de lopende procedures te respecteren, een bevoegde administratieve rechtbank haar werk te laten doen en dus de fundamentele rechten van de heer Sintayehu Getachew Bekele niet te vertrappen.”

Op 22 april vernamen we dat de RvV de heer B. in het gelijk had gesteld en de beslissing van het CGVS had vernietigd. Dit betekent dat, na deze beslissing, het CGVS verplicht is om de aanvraag voor internationale bescherming te heropenen. De heer B. is echter zeker al uitgezet. We hebben sinds vrijdag niets meer van hem vernomen en we weten niet hoe hij naar Ethiopië is teruggekeerd.

De DVZ werd vóór de geplande uitwijzing op de hoogte gebracht van de beslissing van de Rvv, maar handhaafde desondanks zijn beslissing om de heer B. op vrijdag 19 april gedwongen uit te wijzen naar Addis Abeba. We veroordelen deze uitwijzing, die werd uitgevoerd zonder de gerechtelijke uitspraken te respecteren.

#STOPDEPORTATIONS

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Migratiepolitiek, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.