Audio : voor slechts 7 EUR (ENG)

15 maart 2011: Telefonisch interview met een man van Pakistaanse afkomst, vastgehouden in het detentiecentrum Merksplas.

Luister de interview (ENG) :

[audio:http://gettingthevoiceout.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/only-for-7-euros.mp3|titles=only-for-7-euros]

Ik spreek vanuit het gesloten centrum te Vottem. Ik zit hier nu al 20 dagen.

Wij woonden met 130 personen samen in Brussel. In 2009, hebben we regularisatie aangevraagd, zoals de wet het toeliet. Wij hebben werkcontracten gegeven. De meeste onder ons vielen onder de categorie 2.8 B die zegt dat we een werkcontract moeten hebben met een loon van minstens 1380 EUR. Dus, wij hebben die contracten gegeven, sommigen hadden hogere lonen, zoals 1400 EUR.

– Jullie hebben allen contractbeloften?

Neen, het waren geen beloften, het waren echte werkcontracten! Dus, wij hebben ze gegeven samen met de regularisatiedossiers aan de dienst vreemdelingenzaken. Na 10 maanden heb ik een negatief antwoord gekregen, omdat mijn loon minder dan 7 euro bedroeg dan het gevraagde loon! Hier in het gesloten centrum, zijn er 4 tot 5 personen die hetzelfde antwoord hebben gekregen. Ze hebben onze regularisatie geweigerd omwille van een tekort van 7 EUR!

Dit is onbegrijpelijk! Dit is een onmenselijk beleid!

Dus omwille van deze problemen en omdat veel van mijn vrienden nog geen beslissing gekregen hadden, zijn we samengekomen om een gebouw te bezetten en te manifesteren tegen dit onmenselijk beleid!

Op 17 februari, zijn we gaan betogen voor het bureau van de minister van immigratie, Mr Whatelet. Vier personen zijn door hem ontvangen en zij hebben een lijst gegeven van personen die samengekomen waren.

Later, hebben ze een onmenselijke beslissing genomen en dus hebben we beslist een hongerstaking te starten. Meteen is de politie gekomen, ze hebben ons gewelddadig uitgezet en ons meegenomen naar een gesloten centrum! Hier zijn 10 personen in Vottem en 7 personen in Brugge.

We zijn in beroep gegaan tegen deze gevangenneming. Sindsdien is slechts 1 persoon vrijgelaten en al de andere personen die voor de rechtbank verschenen hebben een positieve beslissing gekregen. Maar elke keer heeft de administratie beroep aangetekend tegen deze beslissing! Dus zitten we nog steeds opgesloten hierbinnen en ondergaan we een zeer zware straf! Dit is niet te verdragen!

–     Sinds wanneer bent u in het centrum?

Sinds 24 februari, 20 dagen dus.

–     Hoe is het daarbinnen?

U kan je voorstellen dat een gevangenis een gevangenis is. Het kan geen huis zijn. Zelfs als ze ons te eten geven met een gouden lepeltje, dan blijft dit nog onverdraaglijk! We voelen ons niet goed! Wij vragen u om ons te helpen! We hebben zelfs een nieuw dossier ingediend met nieuwe werkcontracten met een hoger loon! Ik heb een werkcontract van 1444 EUR loon ingediend. Ik heb het aan mijn advocaat gegeven die het ingediend heeft bij de minister, maar ze geven geen antwoord. Op dit moment wacht ik op mijn uitzetting. Ik weet niet wat er gaat gebeuren!

–       U denkt dat u uitgezet zal worden?

Jazeker, ze ketenen ons vast hier om ons uit te zetten!

–       Denk je dat het komt omdat jullie een hongerstaking gestart hebben dat ze zo hard zijn met jullie?

Ja, maar we hebben niet enkel gemanifesteerd voor ons recht om hier te werken! We hebben werkcontracten ingediend! En we hebben meer dan een jaar op een antwoord gewacht! Wanneer hadden we kunnen beginnen te werken? Het is niet gemakkelijk hier illegaal te verblijven zonder werk!

–      Hoe voel je je psychologisch?

Zeer slecht, het is een uitzettingscentrum, wij hebben altijd schrik dat ze ons gaan uitzetten. Wat zal ik denken over België of over het gerecht van dit land of over de mensenrechten, als ik enkel omwille van een tekort aan 7 EUR wordt uitgezet? Ok, ze gaan me terugzenden naar Pakistan, maar welk beeld ga ik hiervan overhouden?

Bijvoorbeeld, ik ben hier sinds 20 jaar en elke dag is de kost voor mijn opsluiting 100 EUR! Om me te kunnen blijven opsluiten! En aan de andere kant heb ik hen een werkcontract gegeven dat ze geweigerd hebben omwille van 7 EUR!

–      Wil je nog iets anders zeggen over de gesloten centra?

Het is hier ondraaglijk, het is hier een gevangenis! Je weet, wij zijn illegalenen wij zijn sinds 4 tot 5 jaar in Europa! We waren reeds angstig, maar hier, hier is het nog erger, het is echt hard hier!

Op 21 april hadden we meneer opnieuw aan de telefoon. Hij was in Italië met een bevel om het grondgebied binnen de 5 dagen te verlaten. Na 2 maanden opsluiting in België, hebben ze hem naar het eerste Europese land uitgezet waarvan men een spoor had van zijn overtocht. Hij had zich verzet tegen zijn eerste uitzetting, maar omwille van de druk heeft hij zich vervolgens niet meer verzet. Vandaag de dag, zitten nog een tiental van zijn kameraden opgesloten in België. Ze hadden net een verlenging met 2 maanden opsluiting gekregen vanwege de dienst vreemdelingenzaken.

Ce contenu a été publié dans Audio testimonies NL, Getuigenissen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.