Vrijheid voor allen!! Gouden raad aan families, bij arrestatie van een gast

17/01/2019I: Stappenplan voor het verzamelen van alle informatie die een advocaat nodig heeft.

Veel, erg veel van onze vrienden werden opgepakt de laatste weken… http://www.gettingthevoiceout.org/de-uitzettings-machine-verhit-in-8-dagen-tijd-minstens-100-arrestaties-op-onze-migratieroutes-50-opsluitingen-in-onze-detentiecentra/

We zijn maar een klein groepje vrijwilligers, dus elke inzet en hulp van gastgezinnen is welkom, maar…

Al te vaak contacteert een opvanggezin halsoverkop een advocaat, zonder over alle gegevens te beschikken die voor de advocaat onmisbaar zijn…

Al te vaak ook, roepen meerdere opvangfamilies voor éénzelfde persoon de hulp in van meerdere advocaten…

Dit maakt de situatie van de arrestanten en van hun toch al overbevraagde advocaten er niet eenvoudiger op. Een advocaat heeft immers nood aan een aantal zeer precieze, duidelijke gegevens over een gedetineerde, om toegang te krijgen tot diens dossier.

Daarom stellen we volgend stappenplan voor:

– Als je geen nieuws meer hoort over je gast

Probeer uit te zoeken waar hij of zij zich bevindt, door de verschillende gesloten centra op te bellen*. Bel eerst naar centrum 127bis, waar de meeste migranten eerst terechtkomen. Praat Nederlands; de voertaal van het personeel in de meeste gesloten centra. Alleen in het centrum Vottem (bij Luik) zal men je liever in het Frans te woord staan.

Het is mogelijk dat het centrum je geen antwoord wilt geven, of dat men de naam van je gast niet op de lijst terugvindt. Je gast gaf misschien een andere naam op. Of het centrum noteerde zijn/haar naam verkeerd… Het is zelfs mogelijk dat je gast wel in het centrum aanwezig is, maar nog niet werd geregistreerd…

Laat je niet ontmoedigen: misschien vinden we je gast terug met behulp van onze lijst van gedetineerden en via de telefoonnummers van medegevangenen. Neem daarom contact op met gettingthevoiceout@riseup.net dat alle beschikbare informatie zal opzoeken en je snel antwoord geeft.

Als de gast zelf zijn opsluiting aan je meldt,

Vraag hem/haar dan:

– de exacte naam waarmee hij/zij geregistreerd is

in welk gesloten centrum hij/zij verblijft en in welke kamer of vleugel,

– het OV*-nummer (*Openbare Veiligheid), dat uit 7 cijfers bestaat en op de badge van de gedetineerde staat

– de plaats waar hij/zij gearresteerd is

– het telefoonnummer waarmee je hem/haar kunt bereiken

Stuur alle, zelfs onvolledige, informatie die je hebt naar gettingthevoiceout@riseup.net

Als de opsluiting van je gast al door een andere familie werd gemeld, kunnen wij je met hen in contact brengen om de gegevens aan te vullen. Zo zorgen we ervoor dat het dossier optimaal en door één enkele advocaat beheerd wordt.

Eventueel kunnen we ook telefoneren met een medegevangene, die zich in dezelfde vleugel van het centrum bevindt, om zo de gegevens aan te vullen.

Pas nadat je alle informatie op deze manier verzamelde, kan je alles doorgeven aan een advocaat, die vervolgens, binnen 5 à 10 dagen na de datum van aanhouding, een beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) kan indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in Brussel.

Gettingthevoiceout kan je contactgegevens bezorgen van alle beschikbare pro deo-advocaten, gespecialiseerd in dit type verdediging.

Toch wel eerst zeker zijn dat uw gast de bijstand van een advokaat wel wenst!

Wanneer een gast echter na de termijn van 5-10 dagen niet wordt vrijgelaten, is het beter om een advocaat te vinden in de regio waar hij/zij gearresteerd werd, omdat de procedure dan voor de raadkamer van die regio loopt.

Als je gast wordt vrijgelaten, verwittig dan alsjeblieft de advocaat én gettingthevoiceout@riseup.net

Een gouden raad dus, bij arrestatie van je gast: volg dit stappenplan!

Zo vermijden we dat advocaten met onvolledige informatie aan de slag moeten en dat meerdere advocaten het dossier opvragen van dezelfde persoon… Het leven van alle betrokkenen zal er een stuk eenvoudiger gaan uitzien.

Dank!

De ankers voor gesloten centra van het burgerplatform: Michèle (Brugge), Gaële en Franck (127bis en Caricole), Valérie en Hilde (Merksplas), en Sophie (Vottem).

PS Lees ook nog even na wat je al met je gast kan bespreken vóór hij/zij wordt aangehouden en welke gegevens een advocaat zoal nodig heeft:

http://www.gettingthevoiceout.org/informatie-aan-de-gastherenvriendenfamilies-in-geval-van-een-verdwijning-van-een-migrantsans-papiers/

Ce contenu a été publié dans Migranten in transit, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.