WAARSCHUWING! Nieuwe collectieve uitzetting naar Albanië deze vrijdag 30 januari 2015

Na de collectieve vlucht georganiseerd op 17 december 2014 waarbij  38 Albanezen werden uitgezet, is een nieuwe collectieve uitzetting naar Albanië gepland op vrijdag 30 januari.

Theo Francken had verwittigd dat hij elke maand een collectieve uitzetting naar Albanië zou organiseren. Om de uitzetting zo efficiënt mogelijk te regelen, ging hij naar Tirana om dit te bespreken met zijn Albanese collega.
Deze laatste kreeg zijn boodschap luid en duidelijk:
http://www.sudinfo.be/1195470/article/2015-01-21/le-secretaire-d-etat-a-l-asile-et-a-la-migration-theo-francken-veut-rapatrier-le
https://www.n-va.be/persbericht/staatssecretaris-theo-francken-n-va-boekt-op-zijn-eerste-ontradingsmissie-naar-albanie

Maar geen zorgen, de toekomstige gedeporteerden zijn voornamelijk ‘criminelen’; degenen die de openbare orde verstoord hebben om verschillende redenen… Ze werden veroordeeld door onze rechtbanken en zijn het voorwerp van een tweede straf: uitzetting.

De dubbele straf:

«Artikel 20 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kan de uitzetting van immigranten die ernstig de openbare orde hebben verstoord.”

Deze maatregel wordt  door velen gevoeld als een dubbele straf en gaf in de jaren 2000 aanleiding tot veel heftige debatten, een bewustmakingscampagne en acties over dit onderwerp:
http://leboulet.collectifs.net/ccle/archive_mailman_ccle/ccle/2002-November/011513.html

Allemaal buiten!

Wetende dat de heer Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken niet te veel onderscheidingsvermogen hebben, is het duidelijk dat elke persoon die door onze rechtbanken werd veroordeeld, door Meneer Francken zal beschuldigd worden van een ‘ernstige schending van de openbare orde’. Hun motto blijft immers “Allen buiten!”
Trouwens, ongeacht wat de gedeporteerden hier hebben opgebouwd, soms sinds 10 of 20 jaren, ongeacht of ze een vrouw, een moeder, een vader, kinderen en soms kleinkinderen achterlaten, Francken borstelt dit allemaal terzijde.
Wetende dat de openbare orde dient voor de rust van de rijksten en dat de ‘eerste, tweede en derde generatie allemaal potentiële dubbele straffen zijn’, zal België al zeer snel al zijn inwoners gedeporteerd hebben!

En geen financiële zorgen!

Deze vluchten worden betaald voor 80% door het Europees Terugkeerfonds, dixit de heer Francken.
Het Europees Terugkeerfonds is één van de vier financiële instrumenten van het algemeen Europees programma onder de naam van “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20141218_01435983

Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.