“Wat er hier gebeurt zijn staatsgeheimen” : Nieuws uit de centra 8/4/2013

 Zelfs bij sterke solidariteit tussen de gevangenen onderling, gebeurt het zelden dat er een echte actie uit ontstaat van binnenuit. Bepaalde centra zijn zeer repressief en het wordt steeds moeilijker om te weten te komen wat er daar gebeurt, want de opgeslotenen worden geconfronteerd met strenge controlemaatregelen, intimidaties en straffen van zodra ze durven zich te organiseren of zelfs maar te praten met ‘buitenaf’.
Hongerstakingen worden regelmatig gestart maar snel stopgezet omdat men ze in de gevangenis plaatst, transfereert of uitzet. Dit alles met het doel de hoogopgelopen spanning in de centra te ontladen.


Alle getuigenissen hier onder zijn ontstaan uit gedeeltelijke contacten met gevangenen uit bepaalde centra en tonen maar een klein gedeelte van de huidige situatie gezien de moeilijkheden om contact te leggen met binnenaf.


De opgeslotenen vertellen over de aanwezigheid van echt racistisch personeel in de centra. We ontvingen ook oproepen van bewakers die bepaalde individuele zaken wouden aanklagen.

“Menselijkheid” blijft vaak het meest voor de hand liggende argument om opsluitingen en deportaties aan te klagen, zoals betrokkenen, verenigingen en zelfs de bewakers dit doen. Voor hen is het gemakkelijker om te proberen het systeem te verzachten in plaats van de stopzetting ervan te vragen (bijvoorbeeld: de bewakers zouden allemaal hun ontslag kunnen vragen).
Erger nog, soms lees je tussen de regels dat er vluchtelingen zijn die moeten vrijgelaten worden en anderen die het verdienen zich in het centrum of het vliegtuig te bevinden. Dit soort ideeën bevordert de verdeling tussen de gevangenen en past het principe toe dat er “goede” en “slechte” immigranten zijn. Dit bevestigt misselijkmakende procedures en moordende controles aan de grenzen van Europa of op het grondgebied van België en Europa.

Een beetje goed nieuws: 

In de nacht van 5 op 6 april, zijn twee gevangenen ontsnapt uit het detentiecentrum 127bis door het doorknippen van de hekken. Voor deze twee gevangenen was er een nieuwe poging tot deportatie gepland. Volgens onze informatie, zijn ze niet gevat.

Naar aanleiding van de willekeurige arrestaties van de Dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Sefor (Dienst van vreemdelingendienst die nauw samenwerkt met de gemeenten), worden sommige gevangenen – die beter verdedigd worden – vrijgelaten na 2, 3 of 4 maanden gevangenschap!

En meneer B., van wie de uitzetting was geannuleerd als gevolg van druk op  Air Algerije, werd vrijgelaten na drie dagen  hongerstaking. In feite is hij niet uitzetbaar. De Vreemdelingendienst heeft nochtans volgehouden met  twee uitzettingspogingen en verlengingen van de detentie.
Dit voorbeeld toont de geest van de “uitzetting tegen elke prijs” van de Vreemdelingendienst.

Een Kosovaarse vader van een baby van 3 maanden, werd vrijgelaten na twee maanden detentie.

Een Albanese, die reeds 12 jaren in België verblijft, werd  vrijgelaten na een maand.

Een man uit Kameroen heeft reeds vier uitzettingspogingen ondergaan en verblijft nog steeds in het gesloten centrum in Brugge. Een nieuwe uitzettingspoging wordt de komende dagen verwacht.

Maar hoeveel mensen geraken niet door de mazen van de netten en worden wel gedeporteerd?

De arrestaties gaan hun gang, OVERAL!

Arrestaties tijdens de vele “raids”in de steden:

Arrestaties bij MIVB-controles of bij de Lijn tijdens wegcontroles.
Arrestaties op de luchthaven: een vrouw met haar twee kleine kinderen kwam haar man bezoeken die in België werkt, zij werd  samen met haar twee kinderen gearresteerd aan de vlieghaven en in het gesloten centrum “de caricolle” opgesloten. Ze koos ervoor om terug naar Servië te gaan in plaats van haar twee kinderen deze gevangenisstraf aan te doen.
Politie in  burger voeren arrestaties uit op de straat (pas op, ze zijn discreet).
Zeer frequent gebeuren er arrestaties om 5 uur ‘s morgens thuis.
Arresties aan Vreemdelingendienst ter gelegenheid van een “afspraak”
Arrestaties ……..

Detenties worden langer (tot 8 maanden)

Verlengingen van de detentieperiode met 2 maanden voor dubieuze redenen (de zogenaamde weigering van een uitzetting, bijvoorbeeld wanneer er geen poging tot uitzetting was) zijn systematisch.

Twee gevangenen vertelden ons op 5/04 over de aanwezigheid van ten minste één gezin met kinderen die er al gedurende drie dagen in het detentiecentrum 127 bis verbleven. Ze zijn woedend bij het idee dat kinderen in deze gevangenis zitten!

Een man WIL terugkeren naar zijn land: hij zit sinds  meer dan 4 maanden opgesloten . Er wordt hem sinds maanden gezegd dat hij moet wachten!

Geweld in de centra:
“Wat  er hier gebeurt zijn staatsgeheimen”
Op 15 maart, kwam een man terug in het gesloten centrum Merksplas …. http://www.gettingthevoiceout.org/nouvelles-urgentes-8042013/

Een Afghaanse jongeman in 127 bis kreeg op 8/04 een negatief antwoord  op zijn asielaanvraag: hij sloeg zijn hoofd verschillende keren tegen een ijzere deur en viel bewusteloos. Een ambulance is hem komen halen.

Een Guineese man werd gearresteerd bij een dagvaardiging aan Vreemdelingenzaken: Hij werd gearresteerd en naar het gesloten centrum van Brugge gebracht. In de camionnette rook hij gas en kon hij niet meer ademen. Hij verloor het bewustzijn. Hij zei dat het een echte marteling was!

Collectieve uitzetting naar Guinee?
http://www.gettingthevoiceout.org/nouvelles-urgentes-8042013/

SMS
Van een cipier:
“Voor M:. Als er geen nieuws is op dinsdag, bellen naar advocaat want er moet een procuderefout zijn!. ‘
Van de opgeslotenen:
“Ik wil niet worden uitgezet en mijn baby (3 maanden) hier achterlaten. Ik wil niet  gedeporteerd worden naar Kosovo, een land waar ik niet eens geboren ben. ‘
‘Mevrouw solidariteit. De strijd gaat hier ook door. Dank u. »!
“Als ik terugga, ben ik dood. ‘
“Je kunt ouders en kinderen niet van elkaar scheiden.’ (man met  4 Belgische kinderen)
“ We worden allen psychopaten”
“Wat is dit land? ‘

Getuigenissen:
“Wat er hier gebeurt zijn staatsgeheimen”

“We worden allemaal psychopaten”

“Acht of negen bewakers kwamen zonder waarschuwing,  bonden een man vast en boeiden hem om hem in een isoleercel te steken. De volgende dag kwam de politie hem halen om hem – nog steeds geboeid – naar de vlieghaven te brengen! Ik zag het 9 keer in 2 maanden tijd, alleen al in mijn vleugel! ‘

“Een gevangene werd met geweld en geboeid door acht politieagenten meegenomen naar een ambassade”

“De cel is een provocatie”

Er zijn ook ernstige twijfels onder gevangenen over de reisdocumenten:
“Veel ambassades weigeren om reisdocumenten af te geven. Toch worden velen uitgezet met valse reisdocumenten volgens sommige gedetineerden.

Advocaten worden regelmatig in twijfel getrokken. Sommigen weigeren om een ​​advocaat te bellen, ze zien er het nut niet van in. Velen klagen van advocaten “die hun zakken vullen.”!

Dit moet je allemaal op facebook zetten!
Een jonge man werd een paar dagen geleden gearresteerd en overgebracht naar het gesloten centrum van Vottem . Hij is verbijsterd, wist niet dat dit bestond. Hij wil met alle middelen laten weten hoe deze gevangenissen zijn!
“Een man onder ons is erg ziek. Wij denken dat hij zal sterven. Hij is al twee keer gevallen sinds ik hier ben. Hij heeft grote gezondheidsproblemen. Hi heeft een aanvraag tot medische regularisatie gedaan die werd geweigerd werd. Hij zal sterven, ik zeg u, het doet mij huilen” ‘
“Elke keer als ik eet moet ik overgeven.” ‘
“Het is heel vuil hier.” ‘
“Het eten is walgelijk. Een hond eet daar niet van”. ‘
“Het toilet is verstopt”
“Er zijn mensen die hier reeds maanden zijn, ik begrijp het niet.

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 Response to “Wat er hier gebeurt zijn staatsgeheimen” : Nieuws uit de centra 8/4/2013

  1. Ping : “Wat er hier gebeurt zijn staatsgeheimen&...

Les commentaires sont fermés.