Welke zijn de gesloten centra in België?

Er zijn 6 gesloten centra in België. Officieel kunnen er ongeveer 700 mensen op hetzelfde moment opgesloten worden.

Gesloten centrum voor vrouwen van Holsbeek ( 60 plaatsen)

Officiele opening : 07/05/2019 http://www.gettingthevoiceout.org/aktie-tegen-nieuw-gesloten-centrum-voor-vrouwen-in-holsbeek-07052019/

Tél : +32 2 793 89 01‬.en/of +32 2 488 89 01
Mail : cih.onthaal@ibz.fgov.be
Adres: 19  De Vunt, 3220 Holsbeek https://goo.gl/maps/pu5mjhbrp1YC1fnk7
Route :Vanuit Leuven bus 333 (Perron 11) tot « Wilsele Gemeentehuis »

Voor de bezoeken : Alle dagen tussen 14 en 15 uur: Identiteitskaart  sturen per mail naar cih.onthaal@ibz.fgov.be met naam van de gedetineerde, gewensre datum van bezoek en téléfoon nummer.


Het terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel
(120 plaatsen- 2.000 personen/jaar)
Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel        onthaalbis@ibz.fgov.be
Tel. +32 2 7550000
Fax. +32 2 7598168
Het terugkeercentrum 127 bis is in functie getreden in maart 1994. Het bevindt zich in Steenokkerzeel, net buiten de piste van Brussel Nationaal luchthaven. Zoals in Vottem, slapen de mensen er in kamers met 4 personen.
De gevangenen van 127 bis zijn de verworpen asielaanvragers en diegenen die nog steeds wachten op een antwoord van de dienst vreemdelingenzaken. Gebouwd volgens een gevangenismodel, is het centrum opgedeeld in 4 vleugels en omringd door een driedubbele rij hekken. Het bevat isoleercellen. De  omstandigheden van gevangenschap zijn verschillende keren aangeklaagd en hebben tot meerdere opstanden geleid (11) en ontsnappingen van gevangenen.
De personen van wiens vlucht is voorzien worden vaak naar het centrum 127 bis gebracht net voor hun vlucht en in afzondering gezet.
(11)  februari 2011 :   http://www.rtbf.be/info/societe/detail_rebellion-au-centre-ferme-127-bis?id=5650733

Het centrum voor Illegalen van Brugge (CIB) (112 plaatsen – ongeveer 750 personen per jaar)
Zandstraat 150, B-8200 Brugge
Tél. +32 50451040
Fax. +32 50315956
Het centrum voor illegalen van Brugge werd geopend in januari 1995, in het gebouw van de oude gevangenis voor vrouwen, genaamd ” de refuge (schuilplaats)”.
Initieel voorzien voor de gevangenschap van buitenlanders met illegaal verblijf, vervolgens ook voor de verworpen asielaanvragers. Het gebouw, gebouwd in U vorm, is opgedeeld in 3 vleugels ( éen voor de vrouwen en 2 voor de mannen) en is omringd door hekken. In dit centrum zoals in dat van Merksplas, moeten de bewoners  opstaan, zich douchen, eten, in de ontspanningsruimten verblijven en op de koer gaan wandelen en gaan slapen op vastbepaalde tijdstippen en in groep
Elke verplaatsing van de groep gebeurt onder toezicht van bewakers die de taak hebben om de deuren van elke ruimte waarin de bewoners zich vertoeven te sluiten. In dit centrum zoals in Merksplas, slapen de mensen in grote slaapzalen.

  Het centrum voor Illegalen van Merksplas (CIM) (146 plaatsen- ongeveer 1.050 personen per jaar) cim.info@ibz.fgov.be
Steenweg op Wortel 1 /A, 2330 Merksplas
tel. +32 14 63 91 10,,+324887440
fax. +32 14 63 91 20
Het gaat hier een oude kolonie voor landlopers van Turnhout, dat een herbestemming kreeg voor “illegalen” in maart 1994, ten gevolge van de afschaffing van de wet over landlopers.
Binnen deze muren, enkel mannen, illegalen of asielaanvragers.
Het centrum is opgedeeld in verschillende vleugels. Op de koer, is er een kooi die gevangenen in afzondering ” toelaat” om buitenlucht te nemen.
Promotie vidéo van het gesloten centrum Merksplas, dat gerealiseerd werd om personeel te recruteren (wij willen erop wijzen dat hetgeen getoond wordt in deze video helemaal niet overeenkomt met de effectieve omstandigheden waarin de gevangenen leven, die zij  ” bewoners“ noemen) https://www.youtube.com/watch?v=M4IsEtjKOf4&feature=player_embedded

Het centrum voor Illegalen van Vottem (CIV)
  (160 plaatsen – ongeveer 930 personen per jaar)
Visé Voie 1, 4041 Vottem
tel. +32 4 228 89 00
fax. +32 4 228 89 13
Het centrum voor Illegalen van Vottem, werd in werking gesteld in september 1999 en  bevindt zich in de Luikse buitenwijk. Het werd gebouwd volgens het model van 127bis. Hierin worden verworpen asielaanvragers en “illegalen” gevangen gezet.
Het gebouw, omringd door een hek, is samengesteld uit vier vleugels, deze vleugels zijn afgegrensd met verschillende hekken. De mensen slapen in kamers van 4 personen.
http://portfolio.lesoir.be/v/regions/liege/vottem/,

Het nieuw centrum – De Caricole :
Chaussée de Tervuren 302, 1820 Steenokkerzeel  caricole.visite@ibz.fgov.be ou caricole.medischedienst@ibz.fgov.be

Tel 02 719 71 10
Fax 02 719 71 30
Mail caricole.visite@ibz.fgov.be

De bouw van het nieuwe gesloten centrum op100m van de  127 bis werd gestart in mei 2009. Het had moeten beëindigd worden eind 2010. Maar het werd uiteindelijk ingehuldigd in april 2012 en is werkzaam sinds begin mei 2012.
Het nieuwe gesloten centrum vervangt het centrum 127 en het INAD centrum en beschikt over 90 plaatsen.
Zijn architectuur die cirkelvormig is langs de buitenkant met intern (individuele cellen) maakt van dit centrum zeer duidelijk op een gevangenis lijkt. De gevangenen kunnen van buitenaf niet gezien worden en er is een directe toegang vanaan het centrum tot de luchthaven om verplaatsingen via buitenwegen te vermijden.
http://www.bontinck.biz/en/projects/non-residential/2007-transit-centreWebsite van het architecturaal ontwerp
Video van een verbod van betoging https://www.youtube.com/watch?v=5kqlCUheERI tegen het gesloten centrum Caricole

De regionale centra INAD :
Er bestaan ook 5 regionale centra INAD op de belgische luchthavens die zich bevinden op een grens Schengen ( zoals in Bierset, Gosselies, Deurne, Oostende en Wevelgem) . Het gaan hier om lokalen waar niets voorzien is om personen gevangen te houden, zelfs niet tijdens de gemiddelde duur van een deportatie, in het algemeen beperkt tot 48 u. Deze plekken zijn beheerd door de federale politie en het personeel van de luchthavens.

Het  vroeger INAD centrum en Centrum 127 vervangen door « Le Caricole »
INAD,  zoals « ontoelaatbare passagiers ». Opgericht in maart 1995, bevondt het centrum zich op de transitzone van de Brussel Nationaal luchthaven. Het was erkend als grenspost van Schengen. Men hield er  te deporteren mensen vanaf het moment dat ze aankwamen in de luchthaven.
De motieven om te deporteren zijn divers: niet in het bezit zijn van documenten om toegang tot het grondgebied te verkrijgen (paspoort, visa), of de documenten die het doel en de voorwaarden van een verblijf kunnen rechtvaardigen; het niet beschikken over voldoende bestaansmiddelen…
Het is de federale politie die ter plaatse de individuele situaties evalueert en die beslist over de uitwijzing.
Om meer te weten over het centrum  INAD : Rapport du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le  racisme : Le centre Inad et les droits fondamentaux des étrangers, 2008
http://www.diversite.be/diversiteit/files/File//migratie_migrations/Rapport%20INAD%20-%20mai%2008.pdf

Het transitcentrum 127 werd opgericht in 1988. Het bevindt zich in Melsbroek, binnen de omheining van Brussel Nationaal luchthaven. Het waren ingerichte containers. Hierbinnen werden ook “ontoelaatbare passagiers” vastgehouden wachtend op hun vlucht of op een beslissing betreffende hun situatie. Zoals in het INAD centrum, konden families hier vastgehouden worden. Zij werden gescheiden om te slapen (mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere), maar het het verloop van de dag was relatief vrij.  Momenteel, zijn deze personen gevangen in het nieuwe centrum Caricole waar dezelfde regels toegepast worden, zonder enige wettelijke tekst of reglement naar ons weten.

1 Response to Welke zijn de gesloten centra in België?

  1. Ping : Please translate in nl_be: Trois jeunes adolescents en centre fermé à Bruges en Belgique | Getting the Voice Out

Les commentaires sont fermés.