Wie beheert de gesloten centra?

 

De gesloten centra worden beheerd door de dienst vreemdelingenzaken (DVZ), een instituut dat werkt onder de bevoegdheid van de Federale dienst voor binnenlandse zaken. De vreemdelingendienst beheert de migratiegolven en “voert de wet uit van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 over de toegang, verblijf en vestiging en verwijdering van buitenlanders” . (3)  In praktijk, is het deze dienst die visas levert (of weigert), die asielaanvragen registreert, die bevelen levert om het grondgebied te verlaten, die de gesloten centra beheert en die erop toeziet dat de ” terugkeer” vrijwillig gebeurt of onder dwang (4). Zij werken samen met andere instanties, zoals de ambassades en de consulaten, de gemeentelijke administraties, de diensten van de federale politie, de sociale inspecties, het parket, …

Op het terrein stelt men vast dat de dienst vreemdelingenzaken zich veel bevoegdheden toeëigent over de beslissingen om op te sluiten en uit te wijzen: wanneer een persoon gevangen in een gesloten centrum naar het gerecht gaat om zijn vrijheid te vragen, een asielaanvraag indient of in beroep gaat, tekent het parket bijna systematisch, op vraag van de dienst vreemdelingenzaken,  beroep in op de beslissing van de rechter, indien deze een invrijheidstelling beveelt.

Vervolgens volgt er een echte juridische pesterij tegen de mensen die hun vrijheid zouden moeten terugkrijgen. Het is ook de dienst die beslist of iemand in een open of een gesloten centrum geplaatst moet worden wanneer zijn/haar asielaanvraag wordt behandeld. Het gebeurt dat families gescheiden worden om er zeker van te zijn dat men het open centrum niet verlaat.

“De rechter heeft bevel gegeven om me vrij te laten. Op zijn minst 5 keer dat ik naar het gerecht ging heeft de rechter  om mijn invrijheidstelling gevraagd, maar het parket tekent telkens beroep in. Ik weet niet waarom, ik heb geen strafblad”: Getuigenis hier

“Die dag hebben ze me niet uitgezet, maar men heeft mijn familie gescheiden en men heeft mij meegenomen naar het gesloten centrum. Mijn man en mijn dochter stopten niet met huilen en zij smeekten om mij met hen te laten meegaan, maar niets aan te doen. Ik ben hier nu reeds 10 dagen en ik heb geen nieuws van mijn dochter en mijn man.”: Getuigenis hier.

(3) Freddy Roosemont, Directeur generaal van dienst vreemdelingenzaken, op de website van de dienst:https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/over-ons.aspx

(4) website van dienst vreemdelingenzaken (DVZ): https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/Bevoegdheden.aspx