Zeven jonge mannen van het nationale handbalteam van Burundi in een detentiecentrum opgesloten

Zeven jonge mannen uit Burundi van het nationale handbalteam in een detentiecentrum opgesloten
In augustus 2023 reisde het Burundese nationale handbalteam naar Kroatië om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap voor jongens onder de 19 jaar . Tijdens deze westrijd ontsnapten enkelen van hen en dienden ze een verzoek om internationale bescherming in België in, uit vrees voor terugkeer  naar Burundi vanwege een ‘algemene mensenrechtencrisis’ daar (2 en 3). 

Bij aankomst in België werden velen van hen onderworpen aan een medische test omdat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfel had over hun minderjarigheid. Dit medisch onderzoek omvatte 3 botscans (tanden, sleutelbeen en pols) om hun leeftijd te schatten (4). Velen van hen werden beschouwd als meerderjarig, wat resulteerde in de toepassing van de Dublin-Verordening.

België stelt dat ze naar Kroatië moeten terugkeren, aangezien dat volgens de Dublin-verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming. 

Op dinsdag 7 november 2023 werden de spelers allemaal opgeroepen bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van hun Dublin-procedure. Deze oproep bleek een val te zijn: de politie stond op hen te wachten. Zeven van hen werden gearresteerd en naar gesloten centra gebracht om te worden uitgezet naar Kroatië, waar de situatie van migranten regelmatig wordt bekritiseerd . 

Dit is niet de eerste keer dat de Dienst Vreemdelingenzaken uitzettingen naar Kroatië organiseert. Op 16 maart 2023 werd al een collectieve vlucht georganiseerd naar Kroatië met tientallen mensen, waaronder 20 Burundezen van wie nooit meer iets is vernomen (6).

Door deze mensen naar Kroatië terug te sturen, heeft de Belgische staat geen waarborg dat hun asielaanvraag adequaat zal worden behandeld gezien de talrijke systemische problemen in het Kroatische asielsysteem. Deze jongeren zijn geïdentificeerd en hun zaak heeft veel ophef veroorzaakt in Burundi. Het is niet uitgesloten dat de  autoriteiten in Croatie er alles aan zullen doen om hen terug te sturen naar Burundi.

Het is essentieel dat België zich bevoegd verklaart voor de behandeling van hun aanvraag en dat ze niet worden teruggestuurd naar Kroatië waar hun leven in gevaar is, net als in Burundi (7).

Gettinthevoiceout gettingthevoiceout@riseup.net

CRACPE Collectif de résistance aux centres pour étrangers cracpe@skijnet.be

DBB asbl Diaspora Burundaise de Belgique

Association pour la coopération et d’Auto Développement ACAD

#StopDublinCroatie

(2) [https://www.hrw.org/fr/afrique/burundi] (3) Deze situatie wordt ook erkend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  in een uitspraak van 22 november 2022 verklaarde dat “alleen al het feit dat de persoon in België heeft verbleven en daar internationale bescherming heeft aangevraagd, rechtvaardigt de vrees voor vervolging op basis van overtuigingen” (https://www.rvv-cce.be/fr/actua/ressortissants-burundais-ayant-introduit-une-demande-protection-internationale-en-belgique
(4) Deze methode is zeer problematisch, met name vanwege de onbetrouwbaarheid ervan. Deze tests hebben een aanzienlijke foutenmarge,
(6) [https://www.gettingthevoiceout.org/la-belgique-expulse-vers-la-croatie-pays-cible-pour-de-nombreux-faits-de-violences-a-legard-des-personnes-migrantes/]
(7)Tot september 2023 heeft het CGVS 924 beslissingen genomen met betrekking tot personen van Burundese nationaliteit en heeft het de status toegekend aan 758 personen, wat meer dan 80% is.

Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen, Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra, Presse/Pers/Press. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.