Oproep tot solidariteit met de opgesloten Guineeërs. Oproep tot het stoppen van alle uitwijzingen!

Mei 2013 Terwijl een zestig mensen door België marcheren, vastberaden om te vechten tegen het fascistische en racistische beleid, ondergaan anderen de gevolgen van dit repressief beleid.

 

 

Een dertig Guineeërs werden samengebracht in een zestal gevangenissen voor buitenlanders, verspreid over België. Dit hoge aantal mannen en vrouwen van dezelfde nationaliteit doet het vermoeden rijzen dat het gaat om een collectieve uitzetting via militaire vlucht naar Guinee. Dergelijke collectieve vluchten naar o.m. Guinea, Nigeria, Congo (DRC), Albanië… worden regelmatig georganiseerd door België, in samenwerking met andere Europese landen.

 

 

Wij verzetten ons bijzonder fel tegen zowel deze collectieve als individuele uitzettingen!

 

 

De Belgische en Europese overheid negeert op gruwelijke wijze alle respect voor migranten. De vervolging van en de jacht op migranten vanaf hun aankomst op het Europees grondbebied die de autoriteiten als hun persoonlijk bezit beschouwen. Deze autoriteiten nemen onrechtvaardige en onmenselijke maatregelen. Zolang er een migratiebeleid bestaat, zullen er razzia’s, gesloten centra, deportaties bestaan. We verzetten ons tegen elke beheer van de migratiestromen, omdat we geloven dat iedereen vrij moet zijn om zich te installeren en te verplaatsen waar hij wil!

 

 

Wij betuigen onze solidariteit met alle opgesloten en met geweld uitgedreven migranten en in dit geval in het bijzonder met de Guineeërs. Sommigen onder hen leven al jaren lang in België, hebben zich hier gevestigd en hebben hier hun leven opgebouwd. Anderen, recenter gearriveerd, komen van de ene vervolging in de andere terecht. Bijvoorbeeld van Guinee, geteisterd door ernstige politieke en etnische conflicten, en Europese landen die hebben besloten om een onvoorwaardelijke oorlog te voeren tegen migranten.

 

 

Het Westen pompt natuurlijke rijkdommen uit Afrikaanse landen. Guinee is één van die landen die op catastrofale wijze verarmde als gevolg van het Westers kolonialisme en post-kolonialisme. Het land wordt nog steeds geplunderd door de Europese landen die azen op de ondergrondse rijkdommen zoals diamanten, goud en bauxiet (voor de productie van aluminium) waarvan Guinee één van de grootste reserves bezit wereldwijd.

 

 

Wij verwerpen dit selectief immigratiebeleid door onze beleidsvoerders waarbij vreemdelingen enkel worden getolereerd als arbeidskrachten, of tijdens oorlog, als kanonnenvoer.

 

 

Wij verwerpen de economische belangen als drijvende kracht van sociale relaties. We verwerpen de realiteit waarbij enkel de rijken vrij kunnen beslissen waar ze zich vestigen en leven.

 

 

Wij eisen :

 

  • Vrij verkeer en verblijf voor allen

  • Het stopzetten van de jacht op migranten en mensen zonder papieren

  • Het stopzetten van een racistisch en discriminerend migratiebeleid

  • De sluiting van de gesloten detentiecentra

  • Het stoppen van de uitzettingen.

 

 

Solidariteitsmars van Mensen met EN zonder papieren

http://marchebelgique.wordpress.com/category/journal-de-la-marche-dagboek-van-de-mars/

 

Ce contenu a été publié dans Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.