België zet uit naar Kroatië, land beschuldigd van talrijke gewelddaden tegen migranten. 

 In het kader van de procedure van Dublin zijn verscheidene personen die in een gesloten centrum waren opgesloten, uitgewezen naar Kroatië, waar zij reeds het slachtoffer waren van ernstige gewelddaden. Anderen zullen waarschijnlijk de komende dagen worden uitgezet. 
 
09/02/2023
Sinds enkele maanden worden regelmatig mensen met de Burundese nationaliteit aangehouden in opvangcentra (open centrum, samusocial, centrum Arianne, centrum Fedasil, thuis, referentieadres) of bij Vreemdelingendienst. 
 
Al deze mensen zijn onderworpen aan een “Dublin Kroatië”, wat betekent dat Kroatië het eerste EU-land is waar zij gedwongen waren hun vingerafdrukken af te staan en  Kroatië derhalve wordt beschouwd als het Europese land dat “verantwoordelijk” is voor de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming. 
 
In het algemeen maken deze arrestaties deel uit van een strategie van de Dienst Vreemdelingenzaken om de uitzetting van ” Dubliners ” op te voeren en hen systematisch op te sluiten in gesloten centra. Een van de doelstellingen van deze strategie is verdere toestroom te ontmoedigen. 
 
 
We hebben onlangs contact gehad met vijf vrouwen die in het Holsbeek detentiecentrum zijn opgesloten. Tot nu toe zijn twee van hen uitgezet naar Zagreb. Drie Burundese mannen zijn ook opgesloten in detentiecentrum 127 bis.  
 
Tegen deze uitzettingen is in urgentie beroep aangetekend bij de vreemdelingendienst. 
 
 
Ze getuigen: 
“We zitten in de dodencel”. 
“We kunnen ons niet voorstellen wat we in Kroatië hebben meegemaakt. 
“Het is een marteling”. 
 
 
 
 
De situatie van migranten in Kroatië wordt uitvoerig besproken door Human Rights Watch: de organisatie meldt dat de Kroatische autoriteiten herhaaldelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de illegale uitwijzing van mensen die Kroatië vanuit Servië of Bosnië-Herzegovina hebben proberen te bereiken. Daarnaast zijn er talrijke meldingen van fysiek geweld door de Kroatische politie en van belemmering van de toegang tot de asielprocedure (HRW, 2023). 
 
In een verklaring van 8 december 2022, ondertekend door verschillende internationale organisaties (Amnesty International, Border Violence Monitoring Network, Centre for Peace Studies, Danish Refugee Council, ECRE, Human Rights Watch, Oxfam, International Rescue Committee) wordt het besluit van de Raad van Europa om Kroatië toe te laten tot het Shengen-gebied betreurd, ondanks de overvloedige bewijzen van mensenrechtenschendingen. “Tussen begin augustus en eind november zijn in totaal 1.395 mensen gemeld die illegaal vanuit Kroatië naar Bosnië en Herzegovina zijn gedeporteerd, volgens gegevens die zijn verzameld door het programma voor beschermingsmonitoring van de Deense Vluchtelingenraad in Bosnië en Herzegovina. (HRW, 2022)
 
Voorts merkt de NGO op dat de Kroatische autoriteiten geen enkel onderzoek hebben ingesteld naar beschuldigingen van politiegeweld. De overgrote meerderheid van de klachten (bijna 90%) werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgewezen. (HRW, 2022) 
 
 
“Kroatië bleef duizenden potentiële asielzoekers de toegang tot asiel ontzeggen. Humanitaire organisaties hebben ongeveer 10.000 gevallen van refoulement en collectieve uitzetting gedocumenteerd, alsmede talrijke gevallen van geweld en misbruik. In februari meldde de Deense Vluchtelingenraad dat twee vrouwen seksueel waren misbruikt, gedwongen zich uit te kleden, onder schot gehouden en bedreigd met verkrachting door Kroatische politieagenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkende deze informatie” (Amnesty, 2021). 
 
Talrijke getuigenissen van mensen die in Kroatië zijn afgewezen en aan geweld zijn blootgesteld, zijn hier beschikbaar: https://www.borderviolence.eu/violence-reports/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.