De vergetenen van onze “rechtstaat”….Oproep aan allen!

14/01/2017: De federale politie heeft sinds enkele dagen een jacht op migranten in heel het land gelanceerd, om heel het land ” op te kuisen”: arrestaties in stations, op parkings langs de weg, in de treinen. Veel mensen die migranten herbergen hebben ons opgeroepen om aan te geven dat er velen verdwenen zijn. Enkelen zijn teruggevonden, anderen bellen vanuit Engeland, maar velen zijn echt verdwenen en zijn waarschijnlijk in onze gevangenissen die ze “gesloten centra voor illegalen” noemen. Het is heel moelijk om hen terug te vinden want de mensen bij wie ze verbleven kennen vaak niet hun volledige naam. De gevangenen hebben vervolgens geen mogelijkheid tot contact met de buitenwereld en hebben vaak geen toegang tot een advocaat. Dit is een strategie van de dienst vreemdelingenzaken om hen zo te verhinderen dat ze zich kunnen verdedigen, men hoopt ook dat men hen zo vergeet en men hen volledig in het geheim kan uitzetten.

Ter herinering; door de waakzaamheid en de follow-up van een hele reeks vrijwilligers werd ons de aanwezigheid van sommigen bekend gemaakt in de verschillende gesloten centra. Voor sommigen was het dus mogelijk om een ​​advocaat te vinden en erin te slagen om in beroep te gaan tegen hun opsluiting. Zo heeft het hof vzn beroep onlangs bevolen een Soedanese gedetineerde vrij te laten die eerst in Vottem was opgesloten, daarna in 127bis.

In één week tijd gingen vijf verschillende beslissingen in de richting van illegale detentie van Sudanese of Eruthrese mensen in een gesloten centrum. Telkens wijst de rechter op een onvoldoende onderzoek van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, dat verbiedt terug te keren naar het land van herkomst van een persoon die in gevaar is.
Deze mensen blijven echter opgesloten, zelfs na het besluit tot bevrijding, omdat de Belgische staat systematisch in beroep gaat.

Daarom is het belangrijk om contact te houden en al degenen opgesloten te melden, zodat ze op zijn minst de hulp van een advocaat hebben.

Oproep aan hen die contacten hebben met gevangenen in een gesloten centrum: vraag aan de gevangenen die je kent in de gesloten centra om goed in het oog te houden wanneer er nieuwe gevangenen binnenkomen en indien mogelijk dit te signaleren en volgende informatie te verzamelen indien mogelijk:

• Naam bij wie ze gekend zijn bij dienst vreemdelingenzaken
• Nationaliteit ( die gekend is bij dienst vreemdelingenzaken)
• In welk gesloten centrum zij zich bevinden: 127bis ou Caricole (steenokkerzeel/zaventem), Vottem (Luik), Brugge, Merksplas (Antwerpen) ?
• Identificatienummer (OE/IBZ/SP)
• Geboortedatum
• Datum van arrestatie
• Plek van arrestatie

Info doorsturen naar stopdeportationsinfo@riseup.net

Ter herinnering en nog altijd van toepassing: http://www.gettingthevoiceout.org/de-jacht-op-transitmigraten-gaat-voort/

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.