Derde poging tot uitwijzing 28/07/2015 : Uitgezet

Update 29/07: De zoon werd uitgezet en is in Belgrado. De ouders zullen deze vrijdag 31/7 uitgezet worden. Zich verzetten zullen ze niet doen: “Met de escortes is verzet onmogelijk. Wij hebben geen geluk. Wij vertrekken.”

 

De familie N. – vader, moeder en een zoon van 25 jaar – is in België sinds 2009. Zij werden op 14/04/2015 opgepakt en opgesloten in het gesloten centrum Caricole.

Zij zijn Servisch en behoren tot de Albaneessprekende minderheid. Zij hebben een asielaanvraag ingediend, een aanvraag tot regularisatie en een verzoek tot regularisatie 9ter voor mevrouw die psychisch en lichamelijk zeer ziek is.
Hun advocaat heeft beroep ingediend tegen het bevel tot verlaten van het grondgebied, tegen de opsluiting, tegen de pogingen tot uitwijzing.
Op 8 mei 2015 deed het Hof van beroep van Brussel volgende uitspraak, een première: “verbod aan de Belgische staat om ze van het gebied te verwijderen tegen hun zin voordat de raad en/of de kamer van inbeschuldigingstelling zich uitspreken over het lopende beroep.”

De advocaat klaagt de helse administratieve en gerechtelijke molen aan waarin de familie is verzeild.

Deze dinsdag 28/07/2015 zal de Dienst Vreemdelingenzaken proberen om de zoon onder escorte uit te wijzen hoewel het dossier van de volledige familie nog steeds in behandeling is.
De zoon wil zijn ouders niet in het gesloten centrum achterlaten en vraagt onze hulp om zijn uitwijzing te verhinderen.

Te noteren valt dat een betwistingsprocedure voor het Hof van Cassatie over de familie voorzien is op 19/08/2016 , maar het hof voegt eraan toe dat als hij wordt uitgewezen, de rechtszaak vervalt!

Vlucht JU301 Lucht Air Serbia naar Belgrado om 10u25

Afspraak in de luchthaven deze dinsdag om 8u25 om de passagiers op de hoogte te brengen van de vermoedelijke aanwezigheid van de jongeman achteraan in het vliegtuig.

Faxen en mail:

Air Serbia

callcenter@airserbia.com

BrusselsAP@airserbia.com

FAX 02 514 5019

En aan onze beleidsverantwoordelijken
– Dhr. M. F. Roosemont, Directeur Dienst Vreemdelingenzaken : Bur_Presse@dofi.fgov.be
T 02 793 80 31 (NL – EN) – 02 793 80 30 (FR), Fax 02 274 66 40 ,
Eerste minister Charles Michel
Tél: 02 501 02 11 Fax: 02 512 69 52 e-mail: info@premier.fed.be
Dhr. Jan Jambon Vice Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
Tél: 02 504 85 13
email: secretariaat.kabinet@ibz.fgov.be
EN aan
Dhr. Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel, Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging
Tel: 02 206 14 21 –
theo.francken@n-va.be

 

 

Ce contenu a été publié dans Expulsions en cours, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.