Zondag 22 maart 2015 mars naar het detentiecentrum voor illegalen in Vottem.

Vottem, het kamp van de schande, al 16 jaar lang! Dit is onaanvaardbaar!
 
 De door de staatssecretaris voor asiel en immigratie Theo Franken aangekondigde maatregelen en de huidige regering stigmatiseren alweer de vreemdelingen. Het discours is duidelijk: asielzoekers en verblijfsaanvragers zijn fraudeurs en we moeten hen vervolgen en ontmoedigen. Programma: de jacht op schijnhuwelijken, 100 extra plaatsen in de gesloten centra maken, een duizendtal meer gedwongen uitzettingen met een collectieve vlucht per maand, het beperken van het aantal asielaanvragen die kunnen worden ingediend …

En vooral het creëren van paviljoens in het centrum 127 bis om weer gezinnen met kinderen op te sluiten. De opsluiting van families werd afgeschaft in 2009. België werd al drie keer veroordeeld voor de detentie van minderjarigen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Gesloten centra blijven gevangenissen die hun echte naam verbergen. Dagelijks wordt er geweld gebruikt tegen de mensen die daar worden vastgehouden. Inderdaad, detentie is gericht om het verzet te breken en zo uitzettingen mogelijk te maken. Het geweld bereikt zijn hoogtepunt op het moment van de uitzetting wanneer de persoon op het vliegtuig wordt gezet: handboeien, lichaam vastgebonden, geketend, mishandelingen, beledigingen … al meerdere klachten werden ingediend.

Sinds juli 2014 werd in Vottem een “speciale” vleugel geopend, na een besluit van de vorige regering, om gevangenen die als “onhandelbaar” beschouwd worden, op te sluiten: zij die opstandig zijn, sommigen die uit een Belgische gevangenis komen en die onderworpen  zijn aan een “dubbele straf”, zieke mensen die in een aangepaste instelling zouden moeten behandeld worden. Deze sectie maakt het mogelijk om  mensen weken in isolatie te houden, zonder enige regulering, het is een ‘gevangenis binnen de gevangenis”!

Meer dan ooit, herinneren we aan onze eisen en ondersteunen we de mensen zonder papieren die hun strijd voor waardigheid hervatten!

 Sluiting van de detentiecentra voor vreemdelingen
 Onmiddellijke stopzetting van uitzettingen
 Voor een asiel- en immigratiebeleid dat de mensenrechten respecteert
 Voor een regularisatie van de mensen zonder papieren

http://www.cracpe.domainepublic.net/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&id=6&Itemid=147#.VQgM0M0WVWU

 

 

Ce contenu a été publié dans Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.