Massale arrestaties 01/01/2014

 De arrestaties vinden plaats zonder enige coherentie of ethiek in alle mogelijke stadia van het migratietraject. Het zijn de cijfers die tellen!

De negatieve antwoorden van de regularisatiecampagne van 2009 komen nu toe. De mensen worden vaak thuis gearresteerd en vernemen tijdens hun arrestatie of bij aankomst in een gesloten centrum het negatieve antwoord op hun regularisatieaanvraag. Een Congolese vrouw die reeds 8 jaren bij ons verblijft vertelt: “Ze kwamen bij mijn huis met twee agenten om me te vertellen dat ik met hen mee moest om informatie te krijgen over mijn aanvraag. Op het politiebureau hebben ze me in een cel gezet, en vervolgens brachten ze me naar een detentiecentrum.

Huwen of samenwonen: een risicogedrag?

Velen worden thuis gearresteerd na een aangifte bij de gemeente om wettelijk te huwen of samen te wonen. Alles is verdacht voor de administratie, die de jacht heeft geopend op “Schijnhuwelijken en valse verklaringen van wettelijke samenwoning” met een ijver die aan paranoia grenst. En de tegenstrijdigheid dat sommige van deze “schijnkoppels” het recht hebben op maandelijkse echtelijke bezoeken in het detentiecentrum lijkt hen niet te deren!

Een man heeft meer dan vijf maanden in een detentiecentrum doorgebracht na een aangifte tot huwelijk. Na verschillende uitzettingspogingen en verscheidene administratieve beroepen, heeft een gemeente ten slotte aangenomen dat hij mocht huwen. Na vijf maanden detentie kwam hij eindelijk vrij. Di Rupo is voor het recht op huwelijk voor iedereen … of bijna iedereen!

Het huwelijk van een andere vluchteling was aanvaard, en de trouwdatum werd vastgelegd op begin januari. Een maand voor die datum werd hij uitgezet naar Irak. Zijn vrouw, zwanger en met zwakke gezondheid, moet zich nu naar Irak begeven om daar proberen te trouwen. “De wet is de wet,” zou Maggie zeggen, die betreurt dat ze de moeder en het ongeboren kind niet in haar macabere statistieken kan opnemen.

Aan anderen wordt het “advies” gegeven om te gaan trouwen in hun land van herkomst. Dit advies werd gegeven aan een Guineeër die legaal in België woont, maar die wordt verdacht van een schijnhuwelijk. Zijn verloofde is opgesloten in het gesloten centrum 127bis en wacht nog steeds op een gunstig antwoord om te trouwen.

– In transit op de luchthaven? Alles is mogelijk!

Verschillende passagiers in transit op de vluchthaven van Brussel met een visum voor een ander Europees land werden gearresteerd. Vervolgens worden ze opgesloten en snel gerepatrieerd naar hun land van herkomst op kosten van de belastingbetaler. Absurd, maar het verhoogt de uitzettingscijfers…

– Proberen het land te verlaten zonder officiële deportatie: geen geluk, niemand ontsnapt aan Maggie!

Een man werd gearresteerd op de luchthaven van Charleroi. Zijn misdrijf: het land op eigen krachten verlaten, nadat hij een Bevel om het grondgebied te verlaten had ontvangen. Hij is sinds 4 maanden opgesloten in het gesloten centrum van Brugge, in afwachting van zijn deportatie. De logica van Maggie is ver te zoeken!

– Naar de gemeenteloketten gaan voor een document: een valstrik op z’n Belgisch.

Steeds vaker horen we over arrestaties op de gemeente. Sommige gemeenten maken er een sport van: dat heet de jacht op migranten.

Een vrouw werd gearresteerd in haar gemeentehuis (Molenbeek). Ze kwam om een document te legaliseren, maar de bediende ontdekte dat één van haar voornamen verschillend was op haar document. Verdacht element, des te meer omdat de administratie nooit fouten maakt! Onze overijverige ambtenaar belde de politie om de verdachte te melden. De vrouw werd meegenomen naar een detentiecentrum, en werd na 3 maanden opsluiting uitgezet. Vertrouw de administratie, speel het spel mee, je wordt er voor beloond! 

– Bij een wegcontrole ben je beter dronken dan zonder papieren!

Hoewel het niet vaak wordt vermeld, worden mensen regelmatig gearresteerd bij wegcontroles.

Een Afghaanse man, betrokken bij de huidige beweging van Afghaanse vluchtelingen in de Begijnhofkerk, werd gearresteerd in Leuven en opgesloten. Hij werd uiteindelijk na twee weken vrijgelaten. De rechter vermeldde in zijn conclusies dat “Vreemdelingenzaken “onredelijke beslissingen” neemt.

– Bij huisuitzettingen lijkt Maggie alle facetten van armoede te gebruiken.

Voor zover wij weten, werden tijdens de ontruiming van het Gesu-klooster twee mensen gearresteerd. Ze zijn momenteel opgesloten in het gesloten centrum van Brugge. Met Maggie komt een ongeluk nooit alleen.