“Op een dag gaan we jullie allemaal buitenzetten.”

12/02/2015
Uitzettingen, nieuws uit de gesloten centra

Nieuws over wat er in de gesloten centra gebeurt. Het aantal uitwijzingen is enorm, de uitwijzingsweigeringen onder de gedetineerden eveneens, hetgeen hen recht geeft op een tweede derde vierde…. poging tot uitwijzing “onder escorte” met geweld !

Maar we vermelden ook enkele vrijlatingen en ontsnappingen, om niet te negatief te zijn.

Dublin

  • Een Syrische dame die sinds 20 januari 2015 wordt opgesloten, moest naar Spanje (Dublin3) uitgewezen worden. Zij heeft familie bij ons maar niemand in Spanje, en was sinds 4 maanden in België. Wegens de bombardementen die zij in Syrië heeft meegemaakt, is deze vrouw getraumatiseerd door het vliegtuig, zowel als zij in het vliegtuig zit als door de vliegtuigen die voortdurend over het gesloten centrum  vliegen. Zij is ziek en getraumatiseerd.

 

  • Een ernstig zieke man uit Kameroen onderging zijn tweede poging tot uitwijzing naar Spanje. Hij werd herhaaldelijk geopereerd bij ons, is in België sinds verschillende jaren. Hij heeft nog veel verzorging nodig.  Bij deze tweede poging werd hij geslagen en gaat het zeer slecht met hem. http://regularisation.canalblog.com/archives/2015/02/08/31490223.html

Vier zwangere vrouwen in het gesloten centrum 127bis

  • Eén van hen, sinds 5 jaar in België, heeft haar tweede uitzettingspoging ondergaan: 12 politieagenten hebben zich op haar in de cel aan de luchthaven gestort: chantage, intimidaties, beledigingen, pesterijen. Zij werd tenslotte naar het centrum teruggebracht.

“Het was een echte foltering” zei ze.

  • Een andere vrouw, een Marokkaanse asielzoekster, drie maanden zwanger, heeft last van duizeligheid en heeft bloedingen gehad. Zij is naar het ziekenhuis geweest, maar eens terug in het centrum weigerde de arts van het centrum om haar de voorgeschreven geneesmiddelen uit te reiken onder het voorwendsel dat zij het voorschrift zelf zou hebben geschreven.

Dubbele straf

Twee opgesloten mannen vertellen ons:

“Zij zijn ons komen halen in de gevangenis om ons naar de luchthaven te brengen, zonder ons te verwittigen. Wij hebben de uitwijzing geweigerd want wij hebben allebei kinderen hier.”

Voor een onder hen was er een tweede poging 2 dagen later voorzien die geannuleerd werd na een snelle tussenkomst van een advocaat. Voor de tweede zal een tweede poging “onder escorte” op 17/02 plaatsvinden. Hij is van plan dit te weigeren.

Asielaanvraag

  •  Een man uit Ivoorkust loopt het risico op grote problemen in geval van uitwijzing, aangezien hij tegenstander is van de huidige regime in zijn land. De CGVS gelooft hem niet, hij heeft reeds 2 uitzettingspogingen ondergaan. Zijn hele familie is op de vlucht voor het regime. http://www.gettingthevoiceout.org/de-macht-over-leven-en-dood/

 

 

  • Een andere man is sinds 4 maanden in het gesloten centrum, heeft twee pogingen tot uitwijzing ondergaan, en moet een derde onder escorte ondergaan naar “zijn geboorteland” op 16/02.

Wat de gedetineerden erover zeggen:

“Jullie installeren dictaturen bij ons om  onze rijkdommen te kunnen nemen  en desondanks worden jullie allemaal goed ontvangen. En hier willen         jullie niet  van ons weten. Dat kan zo niet langer. Op een dag gaan we jullie allemaal buitenzetten.” 

“Er is geen menselijkheid meer bij jullie. Bravo België “Hoofdstad van Europa!”

“Jullie leren anderen elders de les, maar thuis schenden jullie de mensenrechten”

“De wet is NIET gelijk voor iedereen”

“Vrijheid van verkeer en verblijf, zei u? Voor u, NIET voor ons!”

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.