Oproep betreffende Afghanen in gesloten centra – De jacht op Afghanen in een Dublin procedure UPDATE

Collectieve uitzetting van Aghanen deze 16/11/2022 : Een gedetineerde informeert ons dat er een “speciale vlucht” morgen is om Afghanen uit te zetten naar Oostenrijk . Drie Afghanen in het gesloten centrum 127 bis en verschillende Afghanen uit andere centra werden in isolatie ( cachot) geplaatst in afwachting van hun uitzetting. Alle bezoeken in het gesloten centrum worden uitgesteld.

28/10/2022
De verscherping van de Dublinprocedures¹ die luid en duidelijk door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de regering is aangekondigd om meer mensen die onder de Dublinverordening vallen in gesloten centra te plaatsen. Het doel is om de druk van de opvang te verminderen en plaatsen vrij te maken in open centra, en vooral om andere mensen die internationale bescherming aanvragen af te schrikken om hen ervan te weerhouden een aanvraag in België in te dienen. De DVZ en de CGVS blijven  herhalen dat het aantal aanvragen sinds deze zomer zeer hoog is. De regering, die deze opvangcrisis organiseert, kiest dus duidelijk voor de slechtste oplossing, die van repressie en massale uitzettingen.

Momenteel zijn Afghanen het doelwit van de DVZ.Wij vernemen van enkele gedetineerden dat vele Afghanen (tientallen) momenteel opgesloten zitten in de gesloten centra. Wij hebben grote moeite om contact met hen te leggen en ervoor te zorgen dat zij steun krijgen en een advocaat hebben. Zij zouden geen telefoon hebben om te communiceren Terwijl normaal andere gedetineerden bij hun aankomst een telefoon en een SIM-kaart krijgen. De weinige contacten die wij via medegedetineerden hadden, zeggen dat ze allemaal tijdens hun eerste verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken werden gearresteerd.

We doen een beroep op:

– Contacteer ons als u iemand kent in een gesloten centrum via onze e-mail gettingthevoiceout@riseup.net

– Waarschuw de Afghanen voor deze situatie, zorg ervoor dat zij een advocaat hebben en ga niet op dagvaardingen af zonder het advies van hun advocaat.

– Een advocaat kan binnen 10 dagen een uiterst dringend beroep instellen tegen zijn opsluiting, of 5 dagen als het gaat om een 2e bevel om het grondgebied te verlaten (OQT).

– De advocaat kan ook in beroep gaan tegen beslissingen om hem in het land te houden

.- Er is ook een mogelijkheden om de Dublin procedure te doorbreken². 

Een nieuwe afdeling binnen de DVZ, de ICAM (voor Individual Case Management of “alternatief voor detentie” of “terugkeerbureau”) werd in juli 2021 geopend. https://dofi.ibz.be/fr/themes/sejour-irregulier/alternatives-la-detention. Hun “coaches” zijn aanwezig bij de DVZ, in het nieuwe Dublin-centrum in Zaventem en in alle gemeentebesturen van het land. Mensen in de Dublin-procedure zullen naar het “ICAM”-kantoor worden geroepen om hun een vrijwillige terugkeer naar hun land in Dublin aan te bieden. Enige tijd later worden ze weer opgeroepen. Als zij hun “alternatief voor detentie” weigeren, d.w.z. een zogenaamde vrijwillige terugkeer, worden zij in een gesloten centrum geplaatst om een gedwongen terugkeer te plannen. Als zij niet komen opdagen, worden zij als voortvluchtigen beschouwd en verliezen zij hun recht op opvang in een open centrum. Hun Dublin-procedure wordt met 18 maanden verlengd.


¹: de Dublinprocedure: https://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/asiel-internationale-bescherming/hoe-verloopt-de-asielprocedure/dublin-onderzoek#0

#STOPDEPORTATION

#STOPDUBLIN

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.